College: afgewogen keuzes en nieuwe investeringen

De gemeente Zeist kent al jaren een gezonde financiële huishouding. Maar een aantal ontwikkelingen zorgt ervoor dat de gemeente meer geld is gaan uitgeven en dat er minder geld binnen komt. Het verschil loopt de komende jaren op tot jaarlijks 10 miljoen euro, op een begroting van 170 miljoen. Het college heeft nu via de meerjarenbegroting 2021-2024 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren in balans te brengen. Hiermee wordt de eerste 5,5 miljoen van het probleem opgelost.

Zeist - De extra uitgaven door de coronacrisis zijn één van de oorzaken van deze situatie. Daarnaast is de vraag naar jeugdhulp en ondersteuning van andere kwetsbare inwoners toegenomen, en daardoor dus ook de uitgaven. Tegelijkertijd krijgen we minder geld van het Rijk voor het uitvoeren van deze en andere taken.

Dagelijks leven

Wethouder Sander Jansen: “Het college heeft keuzes gemaakt die zo min mogelijk gevolgen hebben voor het dagelijks leven van inwoners, die kwetsbare inwoners zoveel mogelijk ontzien, en waarbij de Onroerend Zaak Belasting niet verder stijgt dan met de inflatie.”

Veel maatregelen zijn financieel-technisch: ze hebben nauwelijks effect in de samenleving. Dit zijn maatregelen die samen ruim de helft van de 5,5 miljoen opleveren. Een voorbeeld is het strenger en reëler begroten van budgetten. Daarnaast gaat de gemeentelijke organisatie een half miljoen inleveren. De rest van het bedrag, een krappe 2 miljoen, komt voort uit afgewogen beleidskeuzes.

Investeren

Het college heeft ook ruimte gevonden om te blijven investeren in de samenleving. Zo wil het college investeren in de brandweerpost Den Dolder, in het ontwikkelen van het centrum, in taalondersteuning en in fietsknelpunten. Rond jeugdhulp en hulp aan kwetsbare inwoners wil het college investeren in vroegtijdige hulp, om de noodzaak van duurdere hulp, op een later moment, te verminderen.

Het college wil ruimte houden om te kunnen blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen, zoals een duurzame samenleving en een Zeist waarin iedereen mee kan doen.

Belastingtarieven

In het voorstel van het college worden de OZB en de meeste andere gemeentelijke belastingen en heffingen met niet meer dan 1,5% inflatiecorrectie verhoogd. De rioolheffing (5,9%) en de afvalstoffenheffing (10%) stijgen sterker. De oorzaken liggen in kostenverhogingen waar de gemeente geen invloed op heeft, maar die de gemeente wél in de heffingen moet doorberekenen.

De raad besluit

Het college heeft de begroting aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 8 oktober kunnen inwoners de raad erover adviseren tijdens de zogeheten ‘Ronde Tafel’. Aanmelden kan via raadsgriffie@zeist.nl of telefoon 14 030. Op 27 oktober gaan de raadsleden in debat en op 10 november neemt de raad een besluit.

Het goede gesprek

Burgemeester Koos Janssen: “Deze begroting is de eerste stap. Maar om weer echt samen in balans te komen, moeten we bij de volgende begroting, volgend jaar, opnieuw keuzes maken. Uitgebalanceerde keuzes, die nog eens 4,5 miljoen euro opleveren. Daarover willen we het goede gesprek met de samenleving voeren, want de keuzes die gemaakt moeten worden raken ons allemaal. De gemeenteraad beslist hierover, maar wil graag gebruik maken van de kennis en ervaring van inwoners. Binnenkort starten we met dat gesprek.”

Meer informatie en het volledige raadsvoorstel staat op www.zeist.nl/sameninbalans.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden