Onderzoek naar grootschalige elektriciteitsopwekking

De gemeenteraad heeft vorige week opdracht gegeven tot het opstellen van een gebiedsvisie voor de Groene Driehoek. A12 -Spoorzone. Er is door de raad geluisterd naar een aantal inwoners van Zeist die vreesden dat de uitkomst van het onderzoek om te komen tot de gebiedsvisie bij voorbaat vast staat.

Zeist - In een amendement (CU SGP, D66 en CDA) op het raadbesluit is benadrukt dat de gewenste grootschalige elektriciteitsopwekking in dit gebied niet het doel van het onderzoek mag zijn. Wel is de Gemeenteraad akkoord met een verdere verkenning van mogelijkheden, samen met alle belanghebbenden. Op verzoek van de Raad vindt er tegelijkertijd onderzoek plaats naar andere locaties (zoals Kamp Zeist, weidegebied Couwenhoven en de A28). Werkgroep de Groene Driehoek ziet voor opwekking van duurzame elektriciteit voldoende mogelijkheden in de bebouwde omgeving.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden