Meer woningen voor middeninkomens

Het college legt de geactualiseerde woonvisie 2020-2025 voor aan de raad. De ambitie blijft dat iedereen in Zeist zich thuis moet kunnen voelen en prettig kan wonen. Nieuw zijn de speerpunten: duurzaam wonen, meer woningen voor middeninkomens, meer aanbod voor spoedzoekers en wonen, zorg en welzijn verbonden in de wijk. De actualisatie vond plaats op basis van woningmarktonderzoek, gesprekken met inwoners, woningcorporaties, belangenverenigingen en andere belanghebbenden als marktpartijen en de ervaringen met nieuwbouwontwikkelingen.

Zeist - Wethouder Laura Hoogstraten: “Met deze visie geven we richting aan een gezond, sociaal en duurzaam Zeist, waar iedereen een passende woning kan vinden. Dat is geen gemakkelijke opgave met het grote tekort aan woningen in heel Nederland. We zien oplossingen dan ook niet alleen in nieuwbouw, maar ook in het beter benutten van de bestaande bouw. Daarbij gaan we voor duurzaam én betaalbaar. We willen immers dat er snel meer betaalbare woningen zijn, maar ook dat toekomstige generaties prettig kunnen wonen in Zeist. Hoe we dat doen? Meer sturing op behoud betaalbare woningen, betaalbaar bouwen met aandacht voor natuur en sociale samenhang, nieuwe woonconcepten voor bijzondere doelgroepen en vooral veel samenwerken met zowel marktpartijen als maatschappelijke organisaties.”

Met de woonvisie wil Zeist dat meer mensen in Zeist een passende woning kunnen vinden. Vooral voor middeninkomens is er extra aandacht. Dit zijn de mensen die werken in het onderwijs, de zorg, politie en andere vitale beroepen. Voor de vitaliteit van Zeist hebben deze groepen veel te bieden. Ook voor inwoners die door omstandigheden snel een huis nodig hebben, heeft deze woonvisie meerwaarde. Aandacht voor spoedzoekers was een veel genoemd onderwerp tijdens de Maaltijd van Zeist. Door het creëren van meer (tijdelijke) huisvestingsoplossingen kun je urgente problematiek vaker oplossen.

De brede ambitie kent vier speerpunten:

- Duurzaam wonen in Zeist

- Vergroten beschikbaarheid van betaalbare woningen voor middeninkomens

- Meer aanbod voor spoedzoekers en bijzondere doelgroepen

- Wonen, zorg en welzijn verbonden in de wijk

Dit zijn de punten die de komende vijf jaar nadrukkelijk aandacht vragen. Voor duurzaam wonen en de combinatie van wonen, zorg en welzijn is het belangrijk om bewustzijn te creëren, opgaven in beeld te brengen en acties in gang te zetten. Het zijn opgaven die nu al spelen en naar de toekomst steeds urgenter worden. Voor middeninkomens, spoedzoekers en bijzondere doelgroepen geldt juist dat er op dit moment een urgente opgave ligt.

Naast de actuele gegevens uit het woningmarktonderzoek zijn veel gesprekken gevoerd. In het najaar van 2019 werden er gesprekken gevoerd over de Toekomst van Zeist en wonen kwam daarin veelvuldig aan bod. Daarnaast is een marktkennerspanel georganiseerd met professionals (makelaars, projectontwikkelaars woningbouwcorporaties en provincie) waarin marktontwikkelingen in Zeist zijn besproken. Een participatiegroep bestaande uit inwoners, belangengroepen en verenigingen en professionals op het gebied van wonen heeft in een bijeenkomst over de woonvisie meegegeven wat zij belangrijke onderwerpen en thema’s vindt. De geactualiseerde woonvisie vormt de basis van prestatieafspraken met corporaties en woningbouwontwikkelingen in Zeist.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden