Voorbereiden op extremer weer

Voorbereiden op extremer weer

Met meer groen, ruimte voor water en meer koelte- en schaduwplekken maakt de regio Utrecht-Zuidwest zich klaar voor extremer weer, dat veroorzaakt wordt door het veranderende klimaat. De koers voor de regio staat verwoord in de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) van het netwerk Water & Klimaat.

Zeist - De zeventien partners van het netwerk spreken in de RAS de ambitie uit om de regio samen uiterlijk in 2050 voorbereid te hebben op de effecten van klimaatverandering.
Door de verandering van het klimaat heeft de regio steeds vaker te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingsrisico's. De omgeving moet daarom zó worden ingericht dat de effecten van klimaatverandering zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen.
Veertien gemeenten in de regio Utrecht Zuidwest hebben hiervoor samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht de handen ineengeslagen.
Wethouder Wouter Catsburg: "Ook lokaal, in Zeist, zijn we bezig met een plan over hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat doen we samen met onze lokale partners, zoals milieugroepen en de woningcorporaties''.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden