Raad Zeist akkoord met de Visie Politieacademie en Mobiliteitsvisie

ZEIST - De Raad stemde in de raadsvergadering van 20 mei in met de ruimtelijke visie voor een Politieacademie in Den Dolder. Daarnaast is de mobiliteitsvisie vastgesteld met speerpunten als verkeersveiligheid, duurzaamheid en gelijkwaardigheid van alle vervoersmiddelen. Tot slot is een motie aangenomen over het participatieproces van de Omgevingsvisie. Raad stemt in met de Integrale Ruimtelijke Visie voor Politieacademie Den Dolder De raad stemt in met het vertrekpunt voor de verdere planontwikkeling en laat daarmee globaal zien hoe het gebied er in de toekomst uit komt te zien. De Visie besteedt aandacht aan natuurwaarden, het landschap en de inpassing ten opzichte van de naastgelegen woningen en bedrijven. Langs het terrein van de Politieacademie komt een brede groene zone en de mooie bomenlaan op het midden van het terrein krijgt een belangrijke plek in de plannen. Op voorstel van D66, VVD, Seyst.nu en CDA benadrukt de raad dat de afwikkeling van het verkeer van en naar de toekomstige Politie Academie in Den Dolder via de Hertenlaan de minst gewenste optie is.

Raad stemt in met de Mobiliteitsvisie

Uitgangspunt van de visie is gelijkwaardigheid van vervoerswijzen als fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en auto’s zodat inwoners de keuzevrijheid houden. De speerpunten uit de visie zijn verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit, slim omgaan met ruimte en bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, auto’s en met het openbaar vervoer. De Mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in een Mobiliteitsplan met concrete maatregelen en acties. Hierover gaat de gemeente nog volop in gesprek met de inwoners. Alleen NieuwDemocratischZeist stemde tegen dit voorstel. Op verzoek van VVD, CDA en D66 en Seyst.nu is een extra speerpunt ‘Smart mobility’ toegevoegd aan de mobiliteitsvisie. Nieuw Democratisch Zeist en Groen Links stemden hier tegen. Hiermee verzoekt de raad aan het college om het omarmen en onderzoeken van ‘smart mobility’ toepassingen zodat kansgestuurd de samenwerking kan worden gezocht met andere partijen. De Motie ‘Ruimte voor maatwerk’, ingediend door VVD, CDA en D66 en Seyst.nu verzoekt om daar waar mogelijk en noodzakelijk de ruimte te bieden en open te staan voor maatwerkoplossingen als die de verkeersveiligheid versterken. Wethouder Wouter Catsburg kan zich goed vinden in deze motie en geeft aan dat daar binnen Duurzaam Veilig ruimte voor is. De Raad stemt unaniem in met deze motie. Motie vreemd aan de orde van de dag: “Betrokken buurtvertegenwoordiging” Deze motie is ingediend door D66 en VVD. Hiermee willen deze partijen bereiken dat er extra aandacht komt voor de opmerkingen die buurt- en belangenverenigingen hebben gemaakt over het resultaat van het participatieproject voor de totstandkoming van de Zeister Omgevingsvisie. De motie wordt door de heler raad gesteund. Groot aantal benoemingen Wilma Breddels (PvdA) wordt geïnstalleerd als raadslid. Zij volgt Karst Schuring op. Rob Besseling (VVD) wordt opnieuw geïnstalleerd als tijdelijk vervanger van het zieke raadslid Peter Paul Greup (VVD).Verder worden maar liefst vier buitengewone raadsleden aangewezen en geïnstalleerd: Silke Zwart voor GroenLinks, Jochem Beltman voor NieuwDemocratischZeist, Marco Huijben voor de VVD en Karst Schuring voor de PvdA.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden