Groen licht voor geveltuintjes

Inwoners van Zeist kunnen zonder vergunning een geveltuintje aanleggen. Bewoners van woningen met gevels die grenzen aan een stoep, mogen dan dus een stukje stoep gebruiken om een klein tuintje aan te leggen. Het college van heeft hiervoor een uitvoeringsbesluit genomen.

Zeist - Wethouder Wouter Catsburg: “Geveltuintjes helpen een handje mee om onze gemeente beter bestand te maken tegen extreme hitte en flinke neerslag, waar we door klimaatopwarming mee te maken gaan krijgen. En een straat met geveltuintjes ziet er natuurlijk ook veel leuker en vriendelijker uit dan een versteende straat’’. 

Bij de aanleg van een geveltuintje gelden een paar regels. De geveltuin mag langs de hele gevel worden aangelegd en mag maximaal 45 centimeter ruimte innemen vanaf de gevel van het pand. De overblijvende stoep moet een doorgang houden van ten minste 1,20 meter (woonstraten) of 1,50 meter (winkelstraten). De grond blijft eigendom van de gemeente. De bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud.
De gemeente heeft het recht de geveltuin te verwijderen, bijvoorbeeld in geval van overlast door het tuintje of slecht onderhoud ervan. Alle regels voor de tuintjes staan op op de website www.zeist.nl/klimaatklaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden