Logo nieuwsbode-zeist.nl


<p>Andr&eacute; en Lilian Pieters met de cheque van de totaalopbrengst van hun acties. Uiterst links Jack Begijn en uiterst rechts Marc Stam.</p>

André en Lilian Pieters met de cheque van de totaalopbrengst van hun acties. Uiterst links Jack Begijn en uiterst rechts Marc Stam.

(Foto: Mark Neelemans)

Afscheid van het Krullenbolletjesteam

TERNEUZEN -  André en Lilian Pieters staan in Terneuzen en wijde omgeving bekend om de vele acties die zij de afgelopen jaren hebben gedaan voor de DELTA Ride for the Roses.

Het “krullenbolletjes team” zoals ze zichzelf noemen, heeft de afgelopen vijf jaar in totaal meer dan 75.000 euro bij elkaar weten te halen. 

Bazarekes

Het geld werd ingezameld door het organiseren van bazarekes, collecteren van deur-tot-deur en het strikken van sponsors. Het opgehaalde bedrag kon de Ride steeds toevoegen aan haar opbrengst die volledig wordt gedoneerd aan het KWF voor kankeronderzoek.

Forse bijdrage

In 2021 was de opbrengst van de Ride for the Roses 130.000 euro. De familie Pieters heeft hieraan met meer dan 26.000 euro een forse bijdrage geleverd. In overleg met het KWF is besloten om van het totaalbedrag 100.000 euro te besteden aan onderzoek naar longkanker, 15.000 euro aan onderzoek naar de jacht op lymfeklieren bij baarmoederhalskanker en 15.000 euro aan het verbeteren van infusen voor kinderen.

Oorkonde

Eerder dit jaar al sprak gedeputeerde Jo-Annes de Bat sprak het echtpaar toe, en eerder hen namens de provincie Zeeland met een oorkonde voor het jarenlange werk voor de Ride. De Terneuzense supercollectanten keken toen terug op een zware, maar dankbare missie 

Stoppen

Afgelopen maanden gaf de familie Pieters aan dat, mede door hun leeftijd, al die acties hen fysiek toch begonnen op te breken. In goed overleg met het koepelbestuur van de Ride for the Roses is dan ook besloten dat zij aan het eind van dit jaar zullen stoppen met hun activiteiten. 

Fenomenaal

“Wij zijn André en Lilian zeer erkentelijk voor hetgeen zij voor onze organisatie hebben gedaan en willen hen hartelijk danken voor het fenomenale bedrag wat zij voor de Ride hebben opgehaald”, waren de lovende woorden van Henk Remijnsen, voorzitter van het koepelbestuur van de Ride for the Roses, tijdens de feestelijke bijeenkomst die voor de familie Pieters op 16 december werd georganiseerd in café De Vriendschap in Terneuzen.

Aandenken

Hoewel de bijeenkomst door de coronamaatregelen in een klein gezelschap gehouden moest worden, waren toch veel leden van de organisatie en vertegenwoordigers van de gemeente Terneuzen aanwezig. Marc Stam, voorzitter van het organiserend comité in Terneuzen, overhandigde de familie Pieters als aandenken een ingelijst shirt van de Ride for the Roses. Jack Begijn, wethouder van de gemeente Terneuzen, dankte de familie voor al het goede werk en schonk hen een herinnering namens de gemeente.

Meer berichten