Logo nieuwsbode-zeist.nl


Foto: Bussemakerhuis

Nieuwe priester in bisdom

PHILIPPINE - Met ingang van 1 januari is priester Rodrigo Rojas Romero benoemd tot Kapelaan voor Zeeuws Vlaanderen.

Zondag 9 januari 2022 zal de Kapelaan Rodrigo te Philippine in de Eucharistie voorgaan en zal het Cuyperskerkkoor de muzikale-vocale omlijsting verzorgen. De viering begint dan om 11.00 uur. Kapelaan Rodrigo werkt voor 80% in de parochies, daarnaast is hij werkzaam als aalmoezenier voor arabisch-sprekende christenen in het hele bisdom.

Meer berichten