Logo nieuwsbode-zeist.nl


Foto: n.v. Westerscheldetunnel

Kerncijfers Westerscheldetunnel

REGIO - het is en blijft een drukte van belang onder de Westerschelde. Voor wie het allemaal heel precies wil weten, heeft de Westerscheldetunnel de kerncijfers over 2020 op een rijtje gezet. Die zijn hier te lezen. 

Net zoals 2020 was ook 2021 weer een bijzonder jaar voor de Westerscheldetunnel. Als we naar het aantal passages in 2021 kijken, is duidelijk te zien welke overheidsmaatregelen op dat moment van kracht waren vanwege het coronavirus. Tot aan april lag het aantal passages onder dat van 2020. In de zomerperiode stegen de passages weer en dat kwam met name door de toeristen. 

Meer berichten