Logo nieuwsbode-zeist.nl


<p>Inzameling van ongebruikte medicijnen voorkomt dat jaarlijks 13.000 kg chemisch afval in ons Zeeuwse milieu terechtkomt.</p>

Inzameling van ongebruikte medicijnen voorkomt dat jaarlijks 13.000 kg chemisch afval in ons Zeeuwse milieu terechtkomt.

(Foto: PR)

Lever al je ongebruikte medicijnen in

REGIO - In een winter waarin corona de boventoon voert, maar ook andere (griep)virussen rondgaan, wordt regelmatig naar de medicijnkast gegrepen. Heeft u medicatie die u niet meer gebruikt? Pillen die over de datum zijn, restjes van een voorgeschreven kuur of voorverpakte spuiten? Lever ze dan in .

Medicijnen vallen onder klein gevaarlijk afval en horen niet inde grijze of groen Kliko. Je kunt ze inleveren bij de milieustraat of apotheek. Op die manier, draag je actief bij aan een schoner milieu. 

Coronatest

Gebruikte corona-zelftests kun je wel bij het restafval weggooien en hoeven niet te worden ingeleverd bij de apotheek of milieustraat.

Inzamelpunten

In Zeeland kunnen medicijnresten worden ingeleverd bij 13 milieustraten, 24 apotheken en 36 apotheekhoudende huisartsen. Inzamelen door milieustraten was al mogelijk, sinds 2017 kan dit ook bij Zeeuwse apotheken. Via deze inzamelpunten werd in 2019 en 2020 zo’n 13.000 kg per jaar aan medicijnafval ingezameld.

Aanpak bij de bron

In de praktijk worden ongebruikte medicijnen soms in de vuilnisbak gegooid of door de wc gespoeld. In Nederland kunnen rioolwaterzuiveringsinstallaties nog niet alle stoffen uit het afvalwater halen, waardoor kleine hoeveelheden medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomen en planten en dieren belasten. De inzameling van medicijnresten door milieustraten of apotheken wordt gezien als aanpak bij de bron. Het voorkomt dat werkzame stoffen van medicatie in het afvalwater terechtkomen.

Toekomstbestendig

De inzameling van medicijnresten wordt uitgevoerd door Zeeuwse milieustraten en apotheken en is geïnitieerd uit de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland plus (SAZ+). In Zeeland werken alle gemeenten, het waterschap en het waterbedrijf samen voor een doelmatige en toekomstbestendige waterhuishouding. De inzameling van medicijnresten is een voorbeeld van een aanpak bij de bron waarmee voorkomen wordt dat medicijnresten uit het afvalwater gezuiverd moeten worden. Dit is een directe positieve bijdrage aan het milieu waarbij zuiveringskosten voorkomen worden.

www.scheldestromen.nl

Meer berichten