Logo nieuwsbode-zeist.nl


Foto: Karin Mollemans

De week van Koos Janssen

Maandag 3 juli heb ik overleg met Marja Vermeulen, manager van het klantencontactcentrum van Zeist. We spreken over de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Ook verkennen we de onderwerpen kosteloze begravingen uit de wet op de lijkbezorging, welkom aan nieuwe inwoners en de gemeentebegroting 2018. Daarna is mijn maandelijkse bespreking over de persoonsgerichte aanpak bij criminaliteitsbestrijding. Zo'n 30 personen in onze gemeente zijn veelplegers van misdaad. Samen met andere organisaties proberen we hen, zonodig via gevangenisstraf, op het rechte pad te krijgen. Vervolgens ga ik naar de bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Utrecht. Een presentatie vindt plaats van het proefschrift van Bart de Vries, Burgemeesters in crisistijd. Andere bespreekpunten zijn terrorismegevolgbestrijding en de afstemming en samenwerking met aangrenzende Veiligheidsregio's. Dinsdag nemen we in de B&W-vergadering een besluit over de werkwijze en samenspraak met de samenleving van de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de voorbereidingen daarvan willen we nauw samenwerken met buurten, wijken, groepen inwoners, politieke partijen, instellingen en organisaties. We zoeken bondgenoten in onze lokale democratie. 's Avonds stelt de gemeenteraad de Kadernota 2018 vast. Het is een belangrijke stap voor de begroting 2018 die in het najaar in de raad aan de orde komt. Discussiepunten zijn onder meer de fietsverbinding Uithof-Zeist West, de organisatie van de financiën van de nieuwe zorg, de volle scholen, betaald parkeren en de eigen bijdrage in de zorg. Daarnaast debatteert de raad over voedselverspilling, oplaadpalen voor elektrische auto's, werkgelegenheid en fijnstof. Woensdag is er een voortgangsgesprek met de onderzoeker Remco Spithoven over de veiligheid en veiligheidsbeleving in Zeist. Na de zomer komen de eerste resultaten. Ook heb ik een interview met Noor Veldhuizen van Riza, een ochtendprogramma van BNN op radio1. Het gaat over woonwagencentrum Beukbergen; de goede gang van zaken, waaronder de samenwerking met de bewoners. Ontmoeting en gesprek als motor voor vooruitgang. Daarna volgt een 24-uurs heidag met de landelijke VNG. We verdiepen ons in regionale samenwerking, lokale democratie, verkiezingen en nationale politie. Ook de samenhang tussen zorg en veiligheid, de evaluatie van de Drank- en Horecawet en de uitvoering van gevangenisstraffen komen aan bod. Het zijn actuele en maatschappelijke thema's.

Op donderdagavond is de afsluiting van het raadsseizoen. Vanaf het Beauforthuis wandelen we in groepjes in Austerlitz. Het is een wandel-puzzeltocht. Bij terugkomst is er een gezellig samenzijn. Het politiek en bestuurlijk zomerreces is begonnen. Op vrijdag spreek ik met diverse medewerkers over uiteenlopende onderwerpen. Communicatie, veiligheid en lokale democratie. Het zijn belangrijke onderdelen van mijn werkportefeuille. 's Middags neem ik deel aan het tweede deel van de Masterclass Leiderschap en Communicatie in onzekere tijden. Journalist Marc Chavannes spreekt over waarheid en werkelijkheid, filosoof Emanuel Rutten over retorica en begeesteren. Het is een inspirerende opstap naar mijn vakantieperiode. Van harte wens ik u allen een fijne vakantietijd toe.

Koos Janssen
Reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

2 reacties
Meer berichten