Logo nieuwsbode-zeist.nl


Hoe word je (opnieuw) burgemeester?

In januari loopt de 2e termijn van Koos Janssen af als burgemeester van Zeist en hij heeft laten weten dat hij graag nog een periode van 6 jaar door gaat. Hoe gaat zo'n herbenoemingsprocedure in zijn werk?

Benoeming

Burgemeesters in Nederland worden niet gekozen, maar benoemd door de Koning. Die benoeming is telkens voor perioden van 6 jaar. Daarna moet de gemeenteraad een advies uitbrengen aan de Minister over herbenoeming of niet.

Een burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd door de Kroon. Dat gebeurt op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken die zich weer laat adviseren door de gemeenteraad. Bij een herbenoeming gaat het advies van de raad niet rechtstreeks naar de Minister, maar via de Commissaris van de Koning. Die doet er zelf ook nog een advies bij. Maar het belangrijkste advies komt echter van de gemeenteraad: dit wordt in principe altijd overgenomen. Dit geldt bij zowel bij het benoemen van een nieuwe burgemeester als bij een herbenoeming. ProcedureRuim voor het aflopen van een benoemingstermijn spreekt de Commissaris van de Koning met de zittende burgemeester of hij / zij nog een periode door wil. Daar informeert hij de gemeenteraad over. De gemeenteraad stelt daarna een vertrouwenscommissie in die een advies voor de gemeenteraad gaat voorbereiden.

Geheim

De wet is heel streng over geheimhouding. Alle werkzaamheden van de vertrouwenscommissie vallen daaronder. Ook het advies van de vertrouwenscommissie is geheim, net als de stemming daarover in de gemeenteraad. Raadsleden mogen daar dus niet over praten. Alleen het besluit van de raad mag openbaar worden gemaakt.

Inbreng vanuit de inwoners Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zij hebben veel contacten in de Zeister samenleving. Als u ervaringen hebt met de burgemeester die u mee wilt geven of aandachtspunten of wensen voor de nieuwe periode kunt u ze daarover aanspreken.

U mag deze ook via de mail sturen aan de griffier Johan Janssen (j.janssen@zeist.nl)

5 reacties
Meer berichten