Logo nieuwsbode-zeist.nl


Het Bomenbeheerplan is een hot item in de gemeente Zeist.
Het Bomenbeheerplan is een hot item in de gemeente Zeist.

INGEZONDEN BRIEVEN BOMENBEHEERPLAN

Reactie
gemeente Zeist

In reactie op de ingezonden brief van dr. ir. Rutger de Graaf-van Dinther op het Bomenplan van de gemeente Zeist in de Nieuwsbode van 5 juli willen wij als gemeente Zeist graag reageren. De heer de Graaf zet in zijn brief vraagtekens bij de gemiddelde levensverwachting van bomen van 70 jaar, waar het Bomenbeheerplan van uit gaat.

Daarbij legt hij een koppeling met het afschaffen van de kapvergunning en het feit dat de gemeente Zeist de komende periode de helft van de bomen gaat kappen. Zijn conclusie is dat de bewering dat Zeist groen blijft door het Bomenbeheerplan een "Trumpiaans alternatief feit" is. Hij voert redenen aan waarom Zeist zou moeten investeren in het behouden, goed verzorgen en bijplanten van bomen: onder andere om Zeist koel te houden in tijden van klimaatverandering.

Ook de gemeente Zeist wil graag dat haar bomen zo oud mogelijk worden. Niet alleen vanwege de schaduw, het afvangen van fijnstof, de reductie van CO2 en dergelijke. Maar ook vanwege het aanzicht van de buurten en om financiële redenen. Een volwassen boom is op jaarbasis het goedkoopst in beheer en onderhoud. Rooien daarentegen is het duurste onderdeel van het bomenbeheer. Dus een boom zo lang mogelijk laten staan, is goed voor het milieu én kostenefficiënt.

Een boom zo lang mogelijk
laten staan, is goed voor het milieu

Op basis van ervaringscijfers weten we echter dat we in Zeist uitkomen op een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. De reden hiervan is dat de groeiomstandigheden voor straat- en laanbomen over het algemeen niet goed zijn. Er wordt op de wortels geparkeerd, de groeiruimte wordt beperkt door kabels, leidingen en funderingen. Ook krijgen bomen in bestrating minder water bij de wortels. In smalle straatjes zijn veel kleine (sier)boompjes gebruikt, die nog niet half zo oud kunnen worden en de gemiddelde leeftijd dus behoorlijk naar beneden halen.
Door keuzes die in het verleden gemaakt zijn en de leeftijd van de bomen, weten we dat er de komende periode helaas veel bomen dood gaan. Elke drie jaar controleren we de bomen en laten we de kwaliteit en restlevensduur bepalen. Zeist laat gezonde bomen staan. Hoe langer, hoe beter! Alleen bomen die dood, ziek en/of gevaarlijk zijn, worden gekapt. Alleen op dat moment treedt het Bomenbeheerplan in werking.
Een uitzondering is er voor de lanen met 'dezelfde-bomen-strategie'. Om (cultuur-)historische redenen willen de gemeente Zeist en de deelnemers van de werkgroep in die lanen weer gelijkjarige en gelijksoortige bomen planten. Wanneer 50 % van de bomen in die lanen is gekapt om de hiervoor beschreven reden, dan wordt de rest ook gekapt en de hele laan opnieuw ingeplant.
Na de vakantie zijn er nog vier informatieavonden waar we u graag persoonlijk bijpraten over het bomenbeheerplan.
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Mail ons of kijk via de onderstaande website of bel 14 030.

www.zeist.nl/bomen

Zeist@zeist.nl

 

Reactie Ans Bergwerff

Afgelopen maandag werd in het kerkelijk centrum Zeist-west het nieuwe bomenbeheerplan van de Gemeente Zeist gepresenteerd. Een goed doorwrocht plan waar alle kritische groene groepen hun fiat aan hebben gegeven, en tevreden over zijn. Ja, er gaan inderdaad bomen sneuvelen om verjonging mogelijk te maken. Er is uitgebreid ingegaan op de gemiddelde 70 jaar, nota bene.

Gemiddelde: dus bomen worden niet gekapt na 70 jaar zoals de dokter ingenieur ons wil laten geloven. Wat mij opviel bij deze bijeenkomst was zijn beperkte luistervaardigheid en zijn overtuigd zijn van eigen gelijk en het vijandbeeld dat deze heer op ons gemeentebestuur projecteert. Erg irritant. Het stoort me dus dat deze man zo'n podium krijgt in de Nieuwsbode. Ook het gemeentebestuur wil Zeist groen houden.

Dat er jaren geen bomen beheerplan was zou na een aantal jaren resulteren in sterfte van veel grote bomen die te groot, oud en ongezond worden voor de plek waar ze staan.

Eindelijk is er een gedegen beheerplan waar de meeste mensen tevreden over zijn, krijg je toch weer zo'n negatieve azijnzeiker. Dit soort mensen zal er helaas altijd blijven, maar verdient dit podium niet.

Reactie
Constance de Bruin

Ongeveer 40 jaar geleden werden alle volwassen lindebomen aan de Slotlaan gekapt ("één voor één vervangen als er een boom ziek is, is geen optie") en vervangen door 'sprietjes' die ruim 35 jaar nodig hadden om de Slotlaan weer een lommerrijk aanzien te geven. Neem eens als voorbeeld 'The Mall' of Bayswater Road in Londen: nog nooit kaal of met sprietjes gezien. Of, dichterbij, 'De Maliebaan' in Utrecht.

Kunnen de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren van de gemeente Zeist eens informeren hoe dààr het bestand van oude bomen langs straten en in parken beheerd wordt in plaats van het implementeren van dit absurde plan?

Neem maar als voorbeeld De Maliebaan in Utrecht

Verder lijkt het mij wenselijk alle loofbomen waarvoor B & W de laatste 5 jaar een 'kapvergunning' heeft afgegeven eens op te tellen ( leuk werkje voor 'Groen Links' ): hectares bos werden ( en worden ) er op die manier al in Zeist gekapt.

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten