Logo nieuwsbode-zeist.nl


Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
Koos Janssen, burgemeester van Zeist. (Foto: Gemeente Zeist)

Week van de Burgemeester

Voor mij is de zomervakantie voorbij. We hebben heerlijk gekampeerd in Frankrijk. Met de tent trokken we door Bretagne en Midden-Frankrijk. Heerlijk. Fijn dat hier in Zeist het mooie weer nog even aanhoudt.

Op zondag 20 augustus is de officiële opening van de nieuwe stallen en kantine van De Ezelsociëteit. Dat gebeurt door ezelsruin Dieske; zij kauwt als officiële handeling een wortellint door. Ik mag een handje assisteren. Het is supergezellig aan de Zwitsersekade.

Op maandag heb ik diverse besprekingen en gesprekjes. Zo overleg ik over veiligheid en het wijkgerichte werken van de gemeente. Met een leidinggevende wissel ik van gedachten op welke wijze medewerkers en maatschappelijke partners, samen met inwoners in de praktijk, zo goed mogelijk hieraan kunnen bijdragen.

's Avonds heb ik een gesprek met de vertrouwenscommissie van de gemeente. Zij beraadt zich over mijn herbenoeming voor de komende zes jaar.

Dinsdag komt B&W voor het eerst na het zomerreces weer bijeen. We nemen besluiten voor de benoemingen van buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand, een uitvoeringsprogramma sport- en bewegingsvisie 2017-2018 en de verkoop van het voormalig clubgebouw van duivenvereniging De Snelle Wieken aan de Schaerweijdelaan. Ook komen de onderwerpen regeling gehandicapten parkeerkaart en de regionale gezondheidsdienst aan de orde.

Woensdag heb ik een afstemmingsoverleg met wethouder Sander Jansen en direct leidinggevende over het project Hart van de Heuvelrug en Kamp van Zeist. De huidige vluchtelingenlocatie AZC heeft een vestigingstermijn tot maart 2019. 's Avonds heb ik een ontmoeting met acht politieke partijen in Zeist. Bespreekpunten zijn de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, de kandidaatstelling en integriteitsverklaring en het thema versterking en vernieuwing van de lokale democratie.

Donderdag komen in mijn politie-overleg jeugd- en jongerenoverlast en klaaggedrag van inwoners aan de orde. We zoeken naar ideeën om ontmoeting en gesprek van betrokkenen op straat- en buurtniveau betekenisvoller te laten zijn. Ook bespreken we het verschijnsel ondermijning. De komende tijd wordt dit vrij systematisch en gedetailleerd voor Zeist in beeld gebracht.

Vrijdag spreek ik John Bijl van het Periklesinstituut. Hij begeleidt gemeenteraden en provinciale staten bij het politiek proces. We spreken over idealen, volksvertegenwoordiging en de hoofdrol van de gemeenteraad. 's Middags heb ik een afrondend gesprek met Emma Cnossen. Zij werkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en heeft deze week in Zeist gekeken hoe het er aan toe gaat. Aan het eind van de dag woon ik een miniconcert bij en eet ik gezellig met vluchtelingen-nieuwkomers mee in het Lindenhuis.

Zaterdagavond geniet ik van een fenomenaal slotconcert van de Zeister Muziekdagen.

Door Koos Janssen

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox