Logo nieuwsbode-zeist.nl


Tijdens de bijeenkomst werd een integraal verkeersplan gepresenteerd zodat de leefbaarheid en verkeersveiligheid van het buitengebied van Bunnik en Houten verbetert.
Tijdens de bijeenkomst werd een integraal verkeersplan gepresenteerd zodat de leefbaarheid en verkeersveiligheid van het buitengebied van Bunnik en Houten verbetert. (FOTO: Agnes Laurens)

Veiligheid en bereikbaarheid voorop

Woensdag 23 augustus werd het plan 'Integraal plan buitengebied Bunnik en Houten' gepresenteerd. Een integraal verkeersplan met maatregelen. Met dit plan wordt er een stap gemaakt om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het buitengebied van Bunnik en Houten te verbeteren.

Zeist - Gedeputeerde van de provincie Utrecht mevrouw Verbeek-Nijhof (Mobiliteit) legt uit dat er nu gebruik wordt gemaakt van wegen in het buitengebied waar fietsers last hebben van het autoverkeer. Afgelopen periode is in dat hele traject gecommuniceerd met de klankbordgroep (bewoners van de N410, groep bewoners aan de Achterdijk, groep Parallelweg, Marsdijk, Vechten en de Tureluurweg).

Geschiedenis

Houten was een kleine kern toen Odijk, Bunnik en Wijk bij Duurstede al wel bestonden. In die tussentijd is er het nodige gebeurd en ontwikkeld. Er is gekeken naar de groei van Houten. In 2003 is er met de gezamenlijke overheden Bunnik, BRU, provincie, gemeenten Zeist, Houten, Wijk bij Duurstede, Utrecht een overeenkomst getekend: 'A12 Salto', een extra verbinding naar de A12. In 2009 is er een buurt-bestuursovereenkomst getekend om de Limesbaan te kunnen realiseren. Deze is april 2015 in gebruik genomen. Het Rijk geeft toestemming om de aansluiting op de Limesbaan bij de A12, met het pootje naar Oostelijke richting, uit te gaan breiden. De belangrijkste opgaven is om het doorgaande verkeer in het buitengebied over wegen te laten gaan die daarvoor geschikt worden geacht. Fort Vechten heeft een groei doorgemaakt. De bereikbaarheid hiervan moet worden gegarandeerd zonder extra overlast in het buitengebied. Er komt een maatregel op de Achterdijk (richting Fort Vechten), maar niet voor de hele dag. Dit wordt 'een knip' genoemd. Er zijn ook veel problemen bij de Achterdijk (de weg bij de N410) tijdens de spits.

De omwonenden

De heer Van Vliet (Werkhovenseweg-hoek Burgweg) ziet regelmatig dat fietsers door het vrachtverkeer klem worden gereden. "Het verkeer krijg je niet weg, maar het moet veiliger.", vertelt hij. Ook op de Tureluurweg blijft de bereikbaarheid nog steeds moeilijk als dit plan wordt uitgevoerd, maar ondanks dat zegt De heer Jan van Bentum: "Ik ben blij verrast met dit plan. Ik dacht dat er veel afgesloten zou worden." Hij ervaart dat er veel verkeer is. "Als wij weg willen, komen wij achteraan in de file te staan." Ook voor ondernemer Djûke van der Maat wordt de bereikbaarheid lastiger als het plan doorgaat: "Mijn grote zorg is echter 'de knip' dat op de Achterdijk gaat komen." Voor haar is de randvoorwaarde dat haar onderneming bereikbaar blijft voor klanten.

Door Agnes Laurens

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox