Logo nieuwsbode-zeist.nl


Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
Koos Janssen, burgemeester van Zeist. (Foto: Gemeente Zeist)

Week van de burgemeester

Maandag 28 augustus spreek ik met medewerkers over het onderwerp Zeist Economisch Vitaal. Onder leiding van wethouder Economisch Zaken, Sander Jansen, is een economische programmering in voorbereiding. Economie, werkgelegenheid en deelname aan de arbeidsmarkt in Zeist en de regio zijn van grote betekenis voor welvaart en welzijn. 's Middags overleg ik met twee politiespecialisten over de voortgang van de persoonsgerichte aanpak bij onze criminaliteitsbestrijding. We nemen nauwgezet de stand van zaken door van een aantal criminelen in Zeist. Sommigen zitten inmiddels voor langere tijd in de gevangenis; anderen volgen vermoedelijk binnenkort. Dinsdag stemt het college, tijdens de B&W vergadering, in met de financiering van de verbouwing van de brandweerpost Den Dolder. Ook vindt instemming plaats met de plannen voor snel internet in Zeist, een nieuwe contractperiode met het regionaal bureau voor toerisme en de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in regionaal verband. 's Middags bezoeken we de Vogelwijk in Zeist-West. Wethouder Roy Luca en de bestuurders van Woongoed Zeist praten ons bij over woningbouw, leefbaarheid en veiligheid. We wandelen in de omgeving van Koppelweg, Gruttolaan en Kievitlaan. Het gaat goed in de wijk. 's Avonds komt het presidium van de gemeenteraad bijeen. We stemmen in met de raadsbijeenkomsten en -onderwerpen voor de komende maanden.


Woensdag bevraagt dr. Lieske van der Torre mij over de Zeister democratie. In opdracht van de VNG is zij bezig met een tweejarig onderzoek naar succesvol lokaal bestuur. 's Middags breng ik een werkbezoek aan Speeltuin- en Belangenvereniging Kindervreugd aan de Javalaan. Een delegatie van het bestuur laat mij trots de grote speeltuin en het clubgebouw zien. Vele vrijwilligers zorgen voor dit pareltje voor kinderen. 's Avonds woon ik een werkdiner bij over het thema Migratie, georganiseerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het gaat over trends in Europa en andere werelddelen. We leven in een "vlottende" samenleving, waarin steeds meer mensen reizen en verhuizen om tal van redenen. Prof. Peter Scholten van de Erasmus Universiteit vertelt er over. Donderdag interviewt Jeppe van Pruissen mij. Hij is van MaatschapWij, een organisatie die positieve maatschappelijke verandering wil versnellen door kennis, ideeën en informatie te verzamelen. Dit doen zij ondermeer door het maken van korte films. Mijn interview gaat over de lokale democratie en de kracht van de samenleving.


Op vrijdag besluit ik een pand aan de Egelinglaan te sluiten. Er is daar een grote hoeveelheid drugs en een wapen gevonden. De politie rapporteert mij daarover. Voorlopig blijft het tien dagen dicht, waaronder Café Nieuw Zeist op de benedenverdieping. Daarna volgt een nieuw besluit. Aan het eind van de dag reik ik een Koninklijke onderscheiding uit aan Ben Koele. Hij zet zich al 25 jaar in voor Wings for All; vliegen mogelijk maken voor kinderen met een beperking. Hulde!

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox