Logo nieuwsbode-zeist.nl


Vrijdag 8 september, werd het nieuwe busstation feestelijk geopend. En dat is alvast een flinke verbetering voor veel reizigers.
Vrijdag 8 september, werd het nieuwe busstation feestelijk geopend. En dat is alvast een flinke verbetering voor veel reizigers. (FOTO: Agnes Laurens)

Busstation Driebergen-Zeist geopend

Vele omwonenden en projectpartners waren afgelopen vrijdag bij elkaar voor de feestelijke opening van het stationsgebied in Driebergen-Zeist.

Driebergen-Zeist - Het is bijna 20 jaar geleden dat de eerste gesprekken over vernieuwing van het station werden gevoerd, en het project is nu in volle gang. Er moet nog veel werk worden verricht om het project volledig af te ronden.
Het busstation is reeds klaar en al enige tijd in gebruik. Om die reden werd er een feestelijke openingsceremonie gehouden.

Veilig station

De belangrijkste redenen voor vernieuwing van het station zijn het verbeteren van de veiligheid en het creëren van een betere bereikbaarheid in de regio. Daarom wordt niet alleen het treinstation onder handen genomen, maar ook het busstation. Het busstation is inmiddels 9 perrons breed geworden. Wethouder Jansen van Zeist legt uit dat dit een eerste start moet worden naar een regionaal knooppunt. "Het is een belangrijk verkeersknooppunt zodat mensen dit station kunnen gebruiken om richting grote stations te gaan, zoals Utrecht Centraal.", gaat hij verder.

Jacqueline Verbeek-Nijhof (gedeputeerde van de provincie Utrecht) vult aan: "Het busstation was ook niet meer veilig. Het is een kleine plek." Kees Rutte van ProRail: "Wanneer dit project klaar is, dan worden er zoveel mogelijk problemen in een keer opgelost."

Sporen

De Hoofdstraat wordt breder en zal onder de sporen door gaan. Daarmee wordt het fileprobleem verholpen. De spoorwegovergang op de Odijkerweg wordt daarmee ook opgeheven. Daarnaast loopt straks het stationsplein onder de sporen door.

Dat betekent dat er geen onveilige situaties meer ontstaan waarbij voetgangers over het spoor rennen om de trein te halen. Het aantal sporen wordt tevens uitgebreid van 3 naar 4 sporen.

Parkeren

Er is weinig ruimte om te parkeren bij het station. In de nieuwe situatie komt er parkeergarage voor 600 auto's. In oktober 2017 zal dit in gebruik worden genomen. Verbeek-Nijhof: "Dit gebied was een knelpunt, maar dat wordt nu een knooppunt omdat er meer mensen van het openbaar vervoer gebruik kunnen gaan maken."

Bouwput

De omwonenden zijn degenen die midden in de bouwput zitten. Verbeek-Nijhof realiseert dit maar al te goed: "De omwonenden zijn ook degenen die het stationsgebied elke dag hebben zien veranderen. We hebben zoveel mogelijk overlast proberen te voorkomen, maar we weten ook dat bij een bouwproject zoals dit, er toch overlast zal zijn."

Velen omwonenden vinden dat dit een prachtig stationsgebied wordt en zijn daar, ondanks enige overlast, ook erg blij mee.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox