Logo nieuwsbode-zeist.nl


Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
Koos Janssen, burgemeester van Zeist. (Foto: Gemeente Zeist)

Week van de burgemeester

Maandag 11 september neem ik deel aan een inspiratiesessie communicatie. Met gemeentelijke collega's verkennen we de communicatieve invalshoeken bij een zedenzaak, verkeersmaatregelen in een wijk en feiten ten opzichte van alternatieve feiten. Deze verkenning helpt ons zo goed mogelijk de opvattingen en gevoelens in de samenleving te doorgronden. Dinsdagochtend neem ik 360 handtekeningen van inwoners in ontvangst; met een petitie wordt gepleit voor het kinderhospice ZonnaCare in Den Dolder. In de wekelijkse B&W-vergadering spreken we over de herontwikkeling Almata-Den Engh in Den Dolder, de uitwerking van het masterplan buitensportaccomodaties en de begroting 2018. 's Middags voeren we een gesprek met een collega-gemeente over een ernstig incident dat zich daar enige tijd geleden heeft voorgedaan. Ervaringen, inzichten en werkwijzen delen we.

Zo worden we wijzer van elkaar. Aan het eind van de middag breng ik een condoleancebezoek aan een familie met groot verdriet. Het betekent steun voor hen in een droevige tijd.

Woensdag maak ik nader kennis met Janna Groot. Zij is lobbyist van de provincie Utrecht in Den Haag. Het gaat over gedeelde regionale belangen die zij bij regering en parlement onder de aandacht brengt. 's Middags breng ik een werkbezoek aan de Weggeefwinkel aan de Laan van Vollenhove. Het is er druk en gezellig. De Weggeefwinkel zoekt nieuwe vrijwilligers die een handje kunnen helpen. In sociaal-maatschappelijk opzicht is de winkel een briljantje van Zeist. 's Avonds bezoek ik de reünie van het Zeister Historisch Genootschap, in verband met het 65-jarig bestaan. De expositie hierover in de publiekshal van het gemeentehuis ziet er goed uit. Donderdag beleef ik IJsselstein vanaf het water. Met de burgemeesterskring Utrecht zijn we te gast bij burgemeester Patrick van Domburg. Vol trots komen de historie en de ontwikkelingen van deze mooie stad aan de Hollandse IJssel voorbij. Daarna woon ik een bijeenkomst bij van het Justitieel Netwerk Midden Nederland. Onder leiding van Hoofdofficier van Justitie Jet Hoogendijk verdiepen we ons in diverse justitiële procedures om wachttijden en behandelingstermijnen te bekorten. 's Avonds heb ik een raadsbijeenkomst over trends en ontwikkelingen in Nederland. We bespreken de betekenis daarvan voor Zeist, en de wijze waarop we deze kennis kunnen inzetten bij beleid en uitvoering, op bijvoorbeeld het terrein van zorg, onderwijs en werk.
Vrijdag maakt de gemeenteraad het besluit bekend om voor de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius ruim 62 duizend euro over te maken op giro 5125 van het Rode Kruis. Het bedrag is bestemd voor noodhulp en structurele wederopbouw. In de loop van de dag ontmoet ik mensen van Azarias Buurtonwikkeling. Zij geven een toelichting op de tot nu toe gevormde gedachten en plannen voor levendige buurten waar wonen, werken en zorg samenkomen. Zij verkennen de mogelijkheden in de buurt Veldheim.

Door Koos Janssen

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox