Logo nieuwsbode-zeist.nl


Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
Koos Janssen, burgemeester van Zeist. (Foto: Gemeente Zeist)

Week van de Burgemeester

Column burgemeester Koos Janssen

Maandag 18 september loopt een medewerkster van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een dagje met me mee. Zo krijgt zij inzicht in mijn dagelijkse werkzaamheden en het gemeentelijk reilen en zeilen. Een goede verbinding tussen landelijk en lokaal bestuur is voor beide kanten van belang. Zij woont besprekingen bij over de nieuwe omgevingswet, veiligheid en het woonwagencentrum Beukbergen. Ook neemt zij deel aan de ontmoeting met twee betrokken inwoners. Vanuit hun eigen professionaliteit en hun ervaring met de ontwikkeling van de Brede Milieuvisie Zeist, willen zij actief blijven bij burgerparticipatie en samenwerking. Van theorie naar praktijk. 's Avonds hebben B&W en het managementteam van de gemeente een gesprek met Ruut Veenhoven. Hij is emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit; een expert in de sociale condities voor menselijk geluk.

We spreken over het werken aan geluk. In de B&W-vergadering op dinsdag bereiden we een regionale bijeenkomst voor van de tien, rondom Utrecht, samenwerkende gemeenten (U10); thema is gezond stedelijk leven. We stemmen in met plannen van de R.K. Woningbouwvereniging voor 15 sociale huurappartementen in Sterrenberg, Huis ter Heide. Ook geven we groen licht voor de realisatie van 12 appartementen in de dure sector in een voormalig kantoorpand aan de Dalweg 48. We nemen kennis van het cliëntervaringsonderzoek Jeugdzorg en WMO. Op woensdag komen twee Zeister vertegenwoordigers van het bahá i-geloof op bezoek. Zij vertellen over de geestelijke eenheid van de mensheid. Binnenkort vieren zij dat 200 jaar geleden de stichter van deze religie in Perzië is geboren. In de middag heb ik samen met wethouder Marcel Fluitman een interview door de VNG over de verbinding tussen zorg en veiligheid. Met het gehele college is er vervolgens een bijeenkomst met de Jongerenraad. Het aantal leden bedraagt circa 25, en de leeftijd varieert tussen de 15 en 18 jaar. We verkennen de thema's voor het komend seizoen. Dit zijn de kwaliteit van de openbare ruimte, beschermd wonen in de wijk en de begroting 2018. 's Avonds heb ik omwonendenoverleg op het AZC. Er zijn zo'n 350 vluchtelingen in het centrum, veertig nationaliteiten, 50% man en 40% vrouw. Het aantal kinderen bedraagt circa zestig. Vrijwilligers en medewerkers doen prachtig werk. Donderdag luister ik op het gemeentehuis ademloos naar een inspiratielezing van prof. Paul de Blot (1924). Hij spreekt over de ontdekkingstocht naar de grondmelodie van zijn leven. 's Middags heb ik in Leersum een netwerkbijeenkomst burgemeesters van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. We bespreken en bekijken de drieslag natuur, cultuur en ondernemerschap. Op vrijdag heb ik politie-overleg in het district van 15 gemeenten. Collegiaal praten we door over een zedenzaak en de vermissing van een meisje. Door ervaringen te delen leren we van elkaar. 's Avonds geniet ik van het magnifieke jubileumconcert van het koor Cantiamo. Op zaterdag bezoek ik de Open Dag van het AZC. Daarna bewonder ik de Kunstroute in Den Dolder.

Meer berichten

Shopbox