Logo nieuwsbode-zeist.nl


Foto: Mitch Huisman

Week van de burgemeester

Column door de burgemeester

Maandag 25 september maak ik nader kennis met Ivo Brautigam. Sinds november 2015 is hij directeur van Landschap Erfgoed Utrecht. Dat zet zich in voor het behoud en ontwikkeling van landschap en erfgoed. De maatschappelijke betekenis hiervan is groot. Op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk komt het Platform Utrechtse Buitenplaatsen bijeen. We spreken over het ontwikkelen van een Handboek Groen voor de bijna tienduizend vrijwilligers die op buitenplaatsen en landgoederen werken. De eigenaar vertelt over zijn plannen voor Eyckenstein. Het is een immense opgave ruim 400 hectare landgoed, waaronder 7 boerderijen, 200 hectare natuurschoon en 34 hectare rijksmonument, op eigentijdse wijze toekomst te geven.

Op dinsdag spreekt B&W over het parkeerbedrijf en –exploitatie van Zeist. Ook komt het programma sport en bewegen in de buurt aan de orde. Tenslotte stemmen we in met een voorstel over de financiële reserves en voorzieningen van de gemeente. Aan het eind van de ochtend bezoek ik het echtpaar Van Dijk dat zestig jaar is getrouwd. Het is een gezellige ontmoeting thuis bij hen aan de Meester de Klerkstraat. 's Middags heb ik een ontmoeting met zes officieren van dienst bevolkingszorg. In de tijden van incidenten en crisis zetten deze medewerkers zich bijvoorbeeld in voor opvang, evacuatie en begeleiding van inwoners. We bespreken praktijkervaringen en welke betekenis het voor hen zelf heeft dit werk te doen. Mooi werk!
Op woensdag ga ik op felicitatiebezoek bij het echtpaar Haverkamp in Kerckebosch. Zij vieren hun zestigjarige huwelijk. Vervolgens rijd ik naar de bestuursconferentie van de Veiligheidsregio Utrecht. We bezoeken het Defensie Helikopter Commando op vliegbasis Gilze-Rijen. Crisisbeheersing en rampenbestrijding en de samenwerking tussen defensie en gemeenten komen aan de orde. Ook verkennen we mogelijke toekomstbeelden van het werken aan veiligheid. Het is niet gemakkelijk om tien jaar vooruit te kijken. Dit geldt temeer bij het zien van de grote ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar.

Donderdag fiets ik naar het Willem Pijperplein vanwege het zestigjarige huwelijk van het echtpaar Hüpscher. Het is een ontmoeting van geloof, hoop en liefde. 's Middags heb ik een gesprek met de raadsrapporteurs Walter van Dijk, Karst Schuring en Pieter Verolme. Ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling bevragen zij mij over het programma Openbare Orde en Veiligheid 2018 dat op een nieuwe leest is geschoeid.

Vrijdag komt het Platform Middelgrote Gemeenten in Dronten bijeen. Henriëtte ten Berge van de Sociaal Economische Raad vertelt over het rapport Regionaal samenwerken: leren van praktijken. We verkennen de omstandigheden en vorm van het ideaal samenwerken. Aan het eind van de middag verricht ik de officiële opening van de operatiekamers van het Diakonessenhuis in Zeist. Het ziet er indrukwekkend uit. Zorg dichtbij in ons Diak. Het geeft een trots en veilig gevoel.

Meer berichten

Shopbox