Logo nieuwsbode-zeist.nl


Sociaal Team en Wijkmanager bij de buurtmobiel in Den Dolder.
Sociaal Team en Wijkmanager bij de buurtmobiel in Den Dolder. (Foto: Gemeente Zeist)

Samen verder in Den Dolder

De vermissing en de tragische dood van Anne Faber raken ons allen diep. De gebeurtenissen hebben het gevoel van veiligheid bij veel mensen in en rond Den Dolder aangetast. Er zijn zorgen en vragen over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid en het terug brengen van het veiligheidsgevoel hebben daarom de hoogste prioriteit. In samenwerking met Aventurijn en politie is een aantal maatregelen getroffen.

Om in te zetten op leefbaarheid, veiligheid en het gevoel van veiligheid zijn de volgende maatregelen getroffen:

- Sinds vrijdag jl. is het wijkteam Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin met de Buurtmobiel aanwezig in het centrum van Den Dolder en omgeving om met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan. Ook de buurtcoach van Aventurijn maakt onderdeel uit van dit team;

- De inzet van de buurtcoaches is verdubbeld;

- Er is meer surveillance door de politie;

- Er is 24 uur beveiliging van Aventurijn op het terrein WA Hoeve en in Den Dolder ingezet die surveilleert.;

- Er is extra menskracht beschikbaar gemaakt vanuit het gemeentelijk sociaal team en de gemeentelijke handhavers (BOA's) bij de Buurtmobiel. Daarnaast surveilleren de BOA's extra in Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin en op het terrein van Altrecht.

De komende weken bezien we op welke wijze we deze inzet voortzetten. Dit doen we samen met de belangenverenigingen Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin.

Bewonersbrief

Vandaag ontvangen inwoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin een brief van Aventurijn en Gemeente Zeist. Deze brief is/wordt ook kenbaar gemaakt aan alle inwoners van Zeist en Bilthoven Noord via onze website. De brief informeert over maatregelen, mogelijkheden voor contact, meest gestelde vragen en antwoorden en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Daar is behoefte aan.

Informatiebijeenkomst

Op zondag 22 oktober en maandag 23 oktober worden voor inwoners en winkeliers informatiebijeenkomsten gehouden in de Maria Christinakerk in Den Dolder. We werken in twee rondes waarin identieke informatie aan bod komt. Op zondag is de eerste ronde is van 16.30-18.30 uur en de tweede van 19.00-21.00 uur. Op maandag vindt de bijeenkomst plaats van 15.00-17.00 uur. Dit is niet langer een reservemoment zoals in de bewonersbrief is aangegeven. De Maria Christinakerk is een bewust gekozen locatie om op persoonlijk niveau een open gesprek te voeren. Echter, 200 personen per keer is het maximum toegestane aantal mensen. Dat betekent dat mensen mogelijk aan de deur wordt verzocht om terug te komen voor een volgende ronde. Dit om zo de veiligheid te kunnen garanderen en iedereen de aandacht en geborgenheid te kunnen bieden die nodig is.

Webpagina

Afgelopen vrijdag is een gezamenlijke webpagina www.zeist.nl/samenverderdendolder van start gegaan. Op deze webpagina staat alle beschikbare informatie over de maatregelen, verslagen en impressies van gesprekken die we voeren met inwoners en ondernemers en met andere partijen en achtergrondinformatie. Ook staat er een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden. De informatie wordt dagelijks geactualiseerd. De webpagina is voorzien van een openbaar toegankelijk reactieforum.

Meer berichten

Shopbox