Logo nieuwsbode-zeist.nl

Samen verder in Den Dolder

Door Asta Diepen Stöpler

Den Dolder – Een groot gevoel van onveiligheid voor zichzelf, hun kinderen, bekenden. Angst om niet meer normaal te kunnen leven: kan ik nog wel veilig winkelen, sporten, naar school of het werk fietsen? Tijdens een bijeenkomst in de Maria Christina Kerk in Den Dolder afgelopen zondag kwamen deze zorgen duidelijk naar voren. Diverse instanties hebben diverse maatregelen genomen om de veiligheid op korte termijn te verhogen. Nog meer stappen voor de toekomst worden gemaakt, het liefst zoveel mogelijk samen met inwoners van Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin en Zeist. Zondag en maandag kwamen honderden bewoners uit het gebied naar de Samen Verder-bijeenkomsten. Aanleiding is de vermissing en dood van Anne Faber.
Vertegenwoordigers van gemeente, politie, psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn, OM en ministerie van Justitie hielden deze bijeenkomst drie keer om met inwoners te praten en hen te vragen actief mee te denken over verbeteringen op het gebied van veiligheid. Af en toe klonken cynische reacties uit het publiek als burgemeester Janssen of een bestuurslid van kliniek Altrecht Aventurijn spraken over bestaande veiligheidsmaatregelen. Tijdens de discussies aan statafels ging het er soms pittig aan toe. Veel kritische vragen zijn gesteld, waarop niet altijd antwoord gegeven kon worden. Maar er was ook behoefte aan feitelijke informatie over tbs, procedures rondom verlof en dergelijke.
Op het gebied van de W.A. Hoeve is overlast van onder meer drank- en drugsgebruikers. Binnenkort wordt een "scherpe analyse gemaakte van wat daar gebeurt. Dit moet leiden tot een oplossing voor verbetering", aldus burgermeester Janssen. Dit plan zal besproken worden met de inwoners van Den Dolder. Janssen zei verder hard te werken aan een toekomstplan voor de langere termijn van dit terrein, waarin ruimte is voor wonen, recreatie, kunst in veilige omstandigheden.
Een bestuurslid van Aventurijn gaf uitleg over de werkwijze op de psychiatrisch forensische kliniek, de procedures rondom tbs, verlof. Bewoners en medewerkers zijn erg geschrokken van de gebeurtenissen. Enkele patiënten en verpleegkundigen zijn bedreigd. Aventurijn werkt volledig mee aan een onderzoek naar de gang van zaken rond verdachte Michael P.
"We blijven ons inspannen om de veiligheid dichtbij stappen vooruit te brengen. We kunnen de Haagse discussie niet afwachten. We jutten elkaar op om het goede te goed. Spreek ons hierop aan", aldus burgemeester Janssen.

Maatregelen die nu genomen zijn: dubbele inzet van buurtcoaches, meer surveillance van politie en BOA's, 24 uursbewaking op gebied van WA Hoeve, grotere aanwezigheid van Buurtbus.

Op www.zeist.nl//inwoner/uitgelicht/samen-verder-den-dolder/ kunnen vragen gesteld worden aan onder andere de wijkmanager van Den Dolder.

Meer berichten

Shopbox