Logo nieuwsbode-zeist.nl


Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
Koos Janssen, burgemeester van Zeist. (Foto: Gemeente Zeist)

Week van de Burgemeester Janssen

Column door Koos Janssen

Zondag 22 oktober en maandag 23 oktober zijn er in de Maria Christinakerk in Den Dolder drukbezochte bijeenkomsten. Aanleiding is de grote onrust die is ontstaan door de vermissing en dood van Anne Faber. Inwoners van Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide maar ook uit Bilthoven-Noord bijvoorbeeld en ander delen van Zeist maken volop gebruik van de gelegenheid om hun zorgen te delen en vragen te stellen. Veel mensen voelen zich geraakt in hun persoonlijke vrijheid; de angst en onzekerheid zijn groot. Mensen maken zich zorgen over zichzelf en over anderen. Ik voel met hen mee. Samen met andere betrokkenen kondig ik een pakket acties en maatregelen aan voor de korte en langere termijn.

De politie en andere veiligheidsfunctionarissen worden 24 uur per dag versterkt ingezet op het terrein van Altrecht en in de openbare ruimten in Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide. Bijna 20 "hotspots" en looproutes vallen met strakke handhaving onder strenge controles. Ook Altrecht en Aventurijn zetten in op een hogere veiligheid en bewaking. Het wijkteam zal zichtbaar en herkenbaar meer aanwezig en actief zijn in de omgeving. Diverse acties, zoals kapotte openbare verlichting en vernielde zaken zullen direct worden hersteld. Signalen en suggesties van inwoners en organisaties blijven welkom. We pakken ze op en melden op de website zeist.nl/Samen Verder Den Dolder de voortgang. Zo werken we samen aan een leefbare omgeving.

Ook de dagen die volgen werk ik met anderen aan het bevorderen van de veiligheid. Met de bestuurders van Altrecht en Aventurijn, de officier van justitie en diverse medewerkers stippel ik acties en maatregelen uit. Ook vindt een afzonderlijk gesprek plaats met bewoners en gebruikers van het terrein van Altrecht. Een bewoonster die al vijfenvijftig jaar met veel plezier op het terrein woont, vertelt over de overrompelende gebeurtenis met veel journalisten in en rondom huis en heel veel soldaten in de tuin. Helicopterlawaai in de lucht maakt mensen angstig. Een andere bewoonster vermeldt hoe ze haar naïviteit op veiligheid is kwijtgeraakt. Een man vraagt nadrukkelijk om concreet resultaat en effectiviteit in handelen bij incidenten. Geen woorden maar daden dus!

In de wekelijkse B&W-vergadering praten we ook bij over alle ontwikkelingen in en rondom Den Dolder. Ook bereiden we het debat voor van de gemeenteraad over de begroting 2018. Die beraadslagingen vinden dinsdagmiddag en -avond plaats. Politieke thema's zijn onder andere meer sociale woningbouw, aanpak van depressie onder jongeren en mogelijke alternatieven voor betaald parkeren. Andere voorbeelden zijn het duurzamer maken van woningen, meer werk voor uitkeringsgerechtigden en huurverlaging voor armen met een hoge huur.

Aan het begin van de vergadering voert de nestor van de gemeenteraad, Floris Veenendaal, namens alle fracties het woord. Hij betuigt medeleven aan de nabestaanden van Anne Faber en zegt dat de gemeenteraad de ontwikkelingen van veiligheid in en rondom Den Dolder nauwgezet zal volgen.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten

Shopbox