Logo nieuwsbode-zeist.nl


Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
Koos Janssen, burgemeester van Zeist. (Foto: Gemeente Zeist)

Week van de Burgemeester

column Koos Janssen

Maandag 30 oktober overleg ik met medewerkers van de griffie over bestuurlijke integriteit. Volgend jaar begint, na de gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe raadsperiode. Daarom actualiseren we de gedragscode integriteit voor bestuurders, raadsleden en buitengewone raadsleden. Daarbij hoort een te ondertekenen verklaring en een protocol dat beschrijft wat te doen bij vermeende integriteitsschendingen. Verder neem ik op maandagochtend met een aantal medewerkers de effecten door van een pakket veiligheidsmaatregelen op het Altrechtterrein en in Den Dolder en omgeving. Doel hiervan is de leefbaarheid, veiligheid en het veiligheidsgevoel te bevorderen. 's Middags spreek ik bij de opening van de feestweek ter gelegenheid van het veertigjarige jubileum van Grote Koppel. Veel bewoners vieren mee in een feestelijk ingerichte zaal. 's Avonds ontmoet ik tijdens een werkdiner de drie nieuwe bewindspersonen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ferd Grapperhaus is minister van Justitie en Veiligheid; Sander Dekker is minister voor Rechtsbescherming en Mark Harbers is staatssecretaris, onder meer van Vreemdelingenzaken. Met de ministers praat ik bij over de gebeurtenissen in en rondom Den Dolder.

Dinsdag vergadert de lokale driehoek, die bestaat uit de officier van justitie, de politiechef en de burgemeester. Aansluitend komt het kernbeleidsteam bijeen; dat is de driehoek plus de bestuurders van Altrecht en Aventurijn, de gemeentesecretaris en stafadviseurs van de gemeente. Beide overleggen vinden sinds de gebeurtenissen in en rondom Den Dolder wekelijks plaats. Het doel van de driehoek en het kernbeleidsteam is zaken te bespreken, waaronder acties en maatregelen, die bijdragen aan veiligheid. Het zijn intensieve gesprekken. In de B&W-vergadering stemmen wij in met het projectvoorstel fietstunnel Kruispunt De Dreef/Utrechtseweg en doorstroming Utrechtseweg. Ook bespreken we de onderwerpen regelarme bijstand en wachttijden in de jeugdzorg. Rond het middaguur arriveert het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht in Zeist voor een werkbezoek. We bezoeken het Binnenbos en doen een rondleiding in Kerckebosch. Daarna maken we een route op de kolossale bouwplaats station Driebergen-Zeist. Na een wandeling door het centrum van Zeist sluiten we het bezoek af bij de Bijzondere Taartenfabriek aan de 1e Hogeweg. Smullen! 's Avonds houd ik een lezing op de ledenvergadering van de Bewonersvereniging Hoge Dennen. Ik spreek over democratie en de rol en aanpak van de wijkvereniging. Het is een levendige avond.

Op woensdag heb ik, samen met medewerkers, een bespreking met de onderzoekers Remco Spithoven en Anthonie Drenth over hun analyse over veerkracht bij veiligheid in Zeist. De komende maanden completeren zij het onderzoek. 's Avonds heb ik samen met de wethouders Sander Jansen en Marcel Fluitman een werkdiner met Zeister ondernemers en bestuurders over economie en participatie, gezondheid en zorg en betekenis hebben voor de samenleving. Donderdag laat ik mij intern bijpraten over de Archiefvisie; vindbaar, toegankelijk en duurzaam. Daarna ben ik met collega's te gast in de vrouwengevangenis Nieuwersluis, tussen Loenen en Breukelen. Het programma over verblijven, leven en terugkeer naar de samenleving is indrukwekkend. Op vrijdag heb ik een cursus. Het is even bijtanken in woelige tijden.

Meer berichten

Shopbox