Logo nieuwsbode-zeist.nl


Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
Koos Janssen, burgemeester van Zeist. (Foto: Gemeente Zeist)

Week van de burgemeester

Column burgemeester Koos Janssen

Ook deze week zet ik me samen met anderen bijzonder in voor het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en veiligheidsgevoel in Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en andere delen van Zeist. Dinsdagavond spreek ik daarover met de gemeenteraad. De vermissing van Anne Faber op vrijdag 29 september (nu bijna zes weken geleden) en de gebeurtenissen erna hebben veel losgemaakt in samenleving en politiek. Ik beantwoord vragen van de raad en vertel over de positieve ervaringen tot nu toe van de extra inzet op veiligheid en beveiliging. Voorlopig tot medio januari 2018 blijven we het zo doen.

Dinsdag 7 november stemt het college van B&W in met het voorontwerp bestemmingsplan Beukbergen. Ook valt het besluit tot aanwijzing van de Zulu-hangar op Camp New Amsterdam, nabij de voormalige vliegbasis Soesterberg, tot gemeentelijk monument. Deze hangar is een overblijfsel van de Koude Oorlog en is uit cultuurhistorisch oogpunt een icoon uit die periode. 's Avonds geeft de gemeenteraad groen licht aan de begroting van volgend jaar. De begroting heeft een omvang van circa honderdveertig miljoen euro; ongeveer de helft hiervan is bestemd voor zorg, waaronder jeugd- en thuiszorg. Discussiepunten zijn onder andere duurzaamheid en sociale woningbouw, de eigen bijdrage bij ophalen grof vuil en passend onderwijs. Ook is er debat over huurkorting voor de laagste inkomens. De gemeenteraad geeft ook goedkeuring aan de uitwerking van het Masterplan Buitensportaccommodaties.

Ter gelegenheid van het Nationaal Schoolontbijt begint de woensdag met een Burgemeestersontbijt in de raadzaal. Groep 5 van basisschool Oud Zandbergen verzorgt samen met oudervrijwilligers en leerkrachten het ontbijt. Met bijna 30 kinderen is het een feestelijk uurtje. Vanuit de gemeente doneer ik als tegenprestatie een gift aan het Jeugdcultuurfonds. De dag van de democratie in september jl. bespreek ik met enkele betrokkenen. We verkennen de wijze waarop alle door de gemeenteraad uit de samenleving opgehaalde ideeën en vraagpunten te bundelen zijn tot concrete acties. Binnenkort praat de gemeenteraad hierover.

Op donderdagochtend bereid ik het gesprek voor dat ik 's middags heb met een delegatie uit de Dolderse samenleving. Ik praat met een twintigtal inwoners en ondernemers; ook de vorderingen van de afgelopen weken komen aan de orde. De ervaringen zijn positief. Het blijft belangrijk goed te communiceren, digitaal en schriftelijk, en vragen goed en helder te beantwoorden. Zo werken we gezamenlijk verder.

Vrijdag heb ik werkoverleg met de politiechef Jan-Dirk Bogerd. Autokraken, buurtoverlast, vuurwerk en jaarwisseling komen aan bod.

Zaterdag is de Veteranenbijeenkomst. In de hal van het gemeentehuis vertelt Remco Reiding over het Russische Ereveld in Amersfoort en zijn zoektocht naar nabestaanden van daar begraven oorlogsslachtoffers.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten

Shopbox