Gerrit Berends signeert zijn nieuwe boek 'Van punt tot mijl'.
Gerrit Berends signeert zijn nieuwe boek 'Van punt tot mijl'.

Nieuw boek van een Zeistenaar

Zeist - Op 18 november presenteerde de Zeistenaar Gerrit Berends, inmiddels 86 jaar oud, in de Landbouwschuur aan de Karpervijver zijn nieuwe boek 'Van Punt tot Mijl. De vroegere voet-, roede- en mijlmaten in Nederland'. De auteur was tot zijn pensioen in 1996 als bouwhistoricus werkzaam bij de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan het Broederplein.

Sinds zijn pensioen wijdde de auteur zich aan dit onderwerp, de lengtematen die in ons land in gebruik waren, voordat in 1821 de meter als lengtemaat werd ingevoerd. Men nam de maat met duimen, voeten, ellen, roeden en meer. De kleinste was de punt, een fractie van een millimeter, en de grootste waren de mijlen, van 5 tot 10 kilometer. Vandaar de titel van het boek. Er waren veel verschillende maatstelsels die alleen gemeen hadden, dat ze uitgingen van een voetmaat. De Utrechtse voet van 26,83 cm was een van de kleinste en de grootste was ruim 34 cm. De gebieden waar zij golden waren meestal bestuurlijke eenheden, zoals gewesten (het Sticht), heerlijkheden (IJsselstein), waterschappen en steden met hun invloedssfeer. De maatstelsels waren zelden tiendelig, meestal twaalfdelig of nog weer anders. Zo telde de Stichtse of Utrechtse voet, die ook in Zeist werd gebruikt, tien duimen, terwijl er 14 voeten in een roede gingen. De meeste maten werden gebruikt voor de landmeting en de bouw. In het boek worden van 1400 plaatsen en gebieden de daar geldende maten vermeld. Hieronder zijn dorpen en buurtschappen die inmiddels opgegaan zijn in naburige steden, zoals Sloten door Amsterdam, Kralingen door Rotterdam, Tongelre door Eindhoven en Stoetwegen door Zeist. Meer info: www.vanpunttotmijl.nl.

Meer berichten

Shopbox