Foto: Handjehelpen

Verpleegkunden lopen stage via Handjehelpen

Zorg achter de voordeur is de toekomst van de verpleegkundigen die nu worden opgeleid. Dit omdat de overheid stimuleert dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Hogeschool Utrecht verpleegkunde speelt in op deze tendens en heeft haar curriculum veranderd.

Zeist - Een kleine groep van zestig eerstejaars studenten gaan vanaf deze week in Zeist leerzame stages lopen in de informele zorg via vrijwilligersorganisatie Handjehelpen. De hogeschool heeft hiervoor de stageperiode aangepast, van tien weken naar zeven maanden stage.
Zo kunnen de studenten straks ook toegerust zijn om samen te werken met de informele zorg. Formele- en informele zorg werken nu ook al samen, maar dat gaat in de toekomst op veel grotere schaal plaatsvinden.

De eerstejaars studenten verpleegkunde gaan vanaf half november zeven maanden stage lopen bij de meer complexe hulpvragers van Handjehelpen die in een groot deel van de provincie Utrecht wonen. Ze krijgen te maken met onder andere mensen met dementie en hun mantelzorgers en gezinnen waarbij meerdere hulpverleners in beeld zijn. Stagebegeleider Wilma Louwerse van Handjehelpen: “Het is heel erg goed dat de studenten van nu het geheim van opereren achter de voordeur leren kennen. Dat is echt de toekomst en het is heel erg mooi dat Handjehelpen en de Hogeschool Utrecht zo mooi op elkaar aansluiten en samenwerken.”

Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen koppelt al bijna veertig jaar vrijwilligers en stagiairs aan kinderen en volwassenen met een beperking die thuis wonen. Vorig jaar werden er 140.000 informele zorguren gerealiseerd. Handjehelpen merkt ook dat de ‘zorg achter de voordeur’, meer en meer toeneemt. Zij zien het aantal hulpvragers, jongeren en ouderen met een beperking die hulp nodig hebben, jaar na jaar stijgen.

 

Meer berichten

Shopbox