Geluidsschermen langs spoor Bunnik

Bunnik - De gemeente vraagt ProRail om zorgvuldige maatregelen tegen de geluidsoverlast langs het spoor op haar grondgebied te nemen. Inwoners vrezen dat plaatsing van geluidsschermen van 3 tot 5 meter hoog hun uitzicht en woongenoot flink zal aantasten.

Dat stelt de gemeente vast na een online enquête onder inwoners, ondernemers en organisaties in Bunnik, gesprekken met mensen die dicht bij het spoor wonen en een studie van het ruimtegebruik in de spoorzone. ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepalen later of er daadwerkelijk schermen komen op de 8 locaties met 107 woningen waar de geluidsoverlast te hoog is. Maar de gemeente vindt het belangrijk om tijdig de bedenkingen en wensen van Bunnik onder de aandacht van ProRail en I&W te brengen.

Volgens de gemeente moeten bij de aanpak van het spoorlawaai vier gebieden onderscheiden worden:

· Buitengebied: De plaatsing van geluidsschermen heeft beperkte gevolgen voor de omgeving. Maar de effectiviteit is ook beperkt. Daarom genieten schermen die opgaan in de omgeving en een groene uitstraling hebben de voorkeur.

· Stationsgebied: Geluidssanering is noodzakelijk. Bewoners aan de zuidzijde van het station ervaren veel overlast. Omdat de ruimte beperkt en kwetsbaar is zijn zorgvuldige maatregelen nodig. Bewoners geven de voorkeur aan schermen met beplanting.

· Langs de woonkern: De woningen langs de Groeneweg en aan de Dr. Breveestraat staan dicht op het spoor. Schermen van 3 en 4 meter zullen een enorme impact hebben. Veel bewoners zijn tegen plaatsing omdat ze bang zijn hun uitzicht kwijt te raken en minder zon in hun woningen en tuinen te krijgen. Het is daarom van groot belang dat alternatieve maatregelen worden onderzocht. Als schermen toch noodzakelijk blijken te zijn, dan geniet gebruik van transparante materialen de voorkeur.

· Langs gemengd gebied (Houthandel Van Dam): Het gebied rond het spoor in het oostelijk deel van Bunnik is ruimtelijk gezien verdeeld. Plaatsing van schermen bij de spoorwegovergang vergroot de deling tussen de noordelijke en zuidelijk gelegen woongebieden. Bewoners staan in het algemeen wel positief tegenover maatregelen. In de toekomst kan de locatie van Houthandel Van Dam herontwikkeld worden. Dan kunnen de nu voorgestelde maatregelen niet meer passen bij de situatie.

Wethouder Erika Spil is blij met de gesprekken met omwonenden en de respons op de online enquête. In totaal kwamen 209 reacties binnen. "Wat opvalt zijn de grote verschillen per gebied. Zo zijn de reacties rond het station heel anders dan verderop in de wijk." Ze wijst er op dat onzeker is of ProRail echt acties onderneemt. "Wij brengen onze wensen in, maar de besluitvorming vindt later plaats in Den Haag."

Meer berichten

Shopbox