Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
Koos Janssen, burgemeester van Zeist. (Foto: Gemeente Zeist)

Week van de burgemeester

Column door burgemeester Koos Janssen

Maandag 20 november overleg ik samen met de wethouders Sander Jansen en Marcel Fluitman en diverse medewerkers over de leefbaarheid en veiligheid in Den Dolder en omgeving. De handhaving tegen gebruik van drank en/of drugs in de openbare ruimte is nog steeds intensief. De extra beveiliging- en bewakingsacties blijven. Ook aan verschillende leefbaarheidsideeën wordt samen met inwoners gewerkt.

In de wekelijkse B&W-vergadering stemmen we in met de bestuursopdracht tot een gebiedsvisie Dijnsselburg. Dit is het gebied tussen Panweg, Amersfoortseweg, Huis ter Heide en de A28. Bij de diverse eigenaren leven plannen voor woningbouw. Daarom is een samenhangende toekomstvisie nodig voor deze bijzondere locatie. Rond het middaguur houd ik in Utrecht een inleiding op een landelijke conferentie over Buurtveiligheid. Ik vertel over de gemeentelijke praktijk van werken aan veiligheid en veiligheidsgevoel. Ontmoeting en gesprek spelen daarbij een belangrijke rol. 's Avonds is de voortzetting van de raadsvergadering van 7 november jl. De raad besluit over een werkwijze bij de versnelde huisvestingsopgave voor bijzondere groepen woningzoekenden. In een extra vergadering stemt de gemeenteraad in met de verzelfstandiging van het zwembad Dijnselburg.

Woensdag is een feestdag. Zijne Majesteit de Koning bezoekt woonwagencentrum Beukbergen, een wijk in Zeist met een bijzonder karakter. De Koning spreekt met meerdere bewoners en gaat op de koffie bij een bewoner van een nieuw (huur)huis, gebouwd door Woningcorporatie Woongoed Zeist. Ook een bewoner van een van de oudste woonwagens krijgt visite. Gespreksthema is de veranderingen en het leven in de wijk. De bewoners van Beukbergen ervaren het bezoek als een blijk van waardering. 's Middags spreek ik met Remco Weijburg, hij is sinds kort bestuurssecretaris van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland. We spreken over de samenwerking binnen en tussen justitiële partners en gemeenten. Ook praat ik met Peter Timofeeff, raadslid in Zeist, die aan de uitvoering werkt van een programma-idee voor tv, landelijk en regionaal. Het doel is de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 meer onder de aandacht te brengen.

Donderdag overleg ik met medewerkers over democratie in Zeist. Er lopen diverse initiatieven in samenleving, politiek, bestuur en ambtelijke organisatie om het samenspel tussen samenleving en overheid te verbeteren. Binnenkort heb ik bijvoorbeeld een gesprek met de initiatiefnemers van Stadslandbouw in Zeist, die hun ervaringen met burgerparticipatie/gemeente willen delen. Ook heb ik een achtergrondgesprek met een onderzoeksjournaliste. Zij verkent een landelijk thema rondom waarheid en werkelijkheid.

Vrijdag spreek ik in mijn werkoverleg met de politie over politievrijwilligers. Zij doen mooi werk in onze samenleving. Binnenkort ontmoet ik hen.

Op zaterdag is het feestelijk welkom van Sinterklaas in Den Dolder. Aan het eind van de middag reik ik een Koninklijke onderscheiding uit aan de journalist Roy Khemradj; journalist met een indrukwekkende staat van dienst. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten

Shopbox