De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. willen dat forensisch psychiatrische afdeling Roosenburg (FPA) een verbeterplan opstelt. FOTO: Gemeente Zeist
De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. willen dat forensisch psychiatrische afdeling Roosenburg (FPA) een verbeterplan opstelt. FOTO: Gemeente Zeist (Foto: Mitch Huisman)

Onderzoek FPA Roosenburg: Inspecties zien nog risico's

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. willen dat forensisch psychiatrische afdeling Roosenburg (FPA) een verbeterplan opstelt. De Inspecties concluderen dat de FPA Roosenburg recentelijk adequate maatregelen heeft getroffen ten behoeve van de crisisbeheersing en de lokale veiligheid. Op dit moment is acuut ingrijpen in de geleverde zorg niet noodzakelijk. Toch zijn er risico's die aanleiding zijn om een verbeterplan te vragen en de situatie te blijven monitoren.

Den Dolder - Aanleiding voor het onderzoek was de maatschappelijke onrust na de aanhouding van Michael P., een patiënt van FPA en verdachte in de zaak Anne Faber. Omdat de eerste zorg lag bij de omwonenden, medewerkers en patiënten van de FPA, hebben de Inspecties zich in dit onderzoek allereerst een beeld gevormd over kwaliteit en de veiligheid van de zorg die FPA Roosenburg levert aan haar patiënten.

De Inspecties vragen de kliniek om een verbeterplan waarin tenminste aandacht is voor de behandeling van verslavingsproblematiek, de onveiligheidsgevoelens bij het personeel en de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting. Ook willen de Inspecties de resultaten van de evaluatie over de geïntensiveerde surveillance in de directe omgeving van de FPA en de verdere samenwerking hierin ontvangen. Tot slot geven de Inspecties het bestuur van de FPA en de Dienst Justitiële Inrichtingen in overweging tijdelijk patiënten met zwaardere problematiek niet op te nemen om het personeel te ontlasten en de veiligheid en zorg op de afdelingen beter te kunnen borgen.

 

Reactie burgemeester

Burgemeester Koos Janssen: "Ik heb kennis genomen van de brief van de inspectie van Justitie en Veiligheid aan het bestuur van Aventurijn en van de reactie van de minister van Justitie en Veiligheid, Sander Dekker, daarop. Ik heb de minister ervan verzekerd dat wij het maximale doen aan de veiligheid op het terrein van Altrecht in Den Dolder en de omgeving. De samenleving is voor mij als burgemeester maatgevend voor wat buiten nodig is op het gebied van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens."

Meer berichten

Shopbox