Aanleg 3e faunapassage onder de Krakelingweg

Woensdagavond 29 november wordt de 3e en laatste faunapassage onder de krakelingweg gerealiseerd. In de avond rond 20.00 uur wordt daarvoor door een hijskraan een betonnen bak geplaatst in de omgeving van camping de Krakeling. De weg blijft open voor verkeer gedurende de werkzaamheden, voor alle zekerheid worden er verkeersregelaars ingezet.

Bij de aanleg van de Krakelingweg in 2013 zijn twee zogenaamde faunapassages onder de weg aangelegd. Deze passages zijn aangelegd in de vorm van tunneltjes om in het wild levende dieren de kans te geven om de Krakelingweg veilig over te steken.  De derde faunapassage nabij het Laantje van Hagens hebben wij tot nu toe niet kunnen afmaken om grond technische redenen. Na overleg met buurtbewoners, ecoloog en belangengroepen is er een oplossing bedacht om de faunapassage af te maken. 

De opening van de faunapassage aan de noordkant wordt gerealiseerd door het plaatsen van een grote betonnen constructie. In de betonnen constructie zit de helling waarmee het hoogteverschil wordt opgelost. Groot voordeel hiervan is dat de parallelweg van de Krakelingweg niet aangepast hoeft te worden.  

Op woensdag 29 november 2017 wordt in de avond de betonnen constructie geplaatst. De Gemeente Zeist heeft met de aannemer de hijskraan en materieel zo kunnen plaatsen dat de Krakelingweg niet afgesloten wordt. De verkeershinder is daarmee beperkt. De grote werkzaamheden zijn vrijdag 1 december 2017 afgerond en het gehele project is eind december 2017 afgerond.  

Meer berichten

Shopbox