Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
Koos Janssen, burgemeester van Zeist. (Foto: Gemeente Zeist)

Week van de burgemeester

Maandag 27 november belt de Inspectie Justitie en Veiligheid mij over een verricht onderzoek in FPA Roosenburg in Den Dolder. Het onderzoek is gedaan door twee inspecties. Zij verwachten een verbeterplan van de instelling voor 22 december 2017. Het doel is verdere risico's te beperken. Ook spreek ik met de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker. Hij onderkent de urgentie van het verbeterplan en schrijft hierover een brief aan de Tweede Kamer. Ik geef aan dat de samenleving voor mij als burgemeester maatgevend is voor wat buiten nodig is op het gebied van veiligheid en veiligheidsgevoelens; zie website zeist.nl/samen verder Den Dolder.

In de wekelijkse collegevergadering praten we bij over het Zeister Mediacentrum. Dat is een initiatief van bij Zeist betrokken media. Woensdagavond 6 december is er in de bibliotheek een eerste Zeister Media Debat. Onderwerp is de toekomst van het oude V&D-pand. Iedereen is welkom en kan een bijdrage leveren aan de discussie. Rond het middaguur hebben de colleges van B&W van Bunnik en Zeist een werklunch. We spreken over maatschappelijke onrust, woonoverlast en samenwerking in de regio. In de loop van de middag bezoek ik het echtpaar Vos, vanwege het zestigjarige huwelijk. Het is een hartelijke ontmoeting in Parkflat Nijenhove aan de Arnhemse Bovenweg.

Woensdagochtend ben ik bij het echtpaar Van Drie; inderdaad van de rijschool. Zij zijn deze dagen zestig jaar getrouwd. De boeiende geschiedenis van familie en bedrijf passeren de revue. Mooie verhalen. 's Middags heb ik een verdiepend gesprek met (zelf)onderzoekers van de Veiligheidsregio Utrecht. We spreken over maatschappelijke opdracht, leiderschap en verandervermogen en organisatie in samenwerking. Ik rond de werkdag af met een gesprek over de feitelijke en beleefde werkelijkheid van mensen en bezoekers op het terrein van Altrecht, in relatie met de omgeving. Ik wil nog meer weten, in sociaal-geografische betekenis, hoe het gebruik en de beleving van deze locatie is. Daarvoor bereid ik een onderzoek voor.

Donderdag ben ik dagvoorzitter op het symposium Bomen over Lanen. Het is georganiseerd door het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. Het vindt plaats in en bij het Herman van Veen Arts Center op Landgoed De Paltz in Soestduinen. We zijn te gast bij hem en het Utrechts Landschap, dat eigenaar is en dit jaar het negentigjarige bestaan viert. Het is een inspirerende bijeenkomst, met een poëtische bijdrage van Herman van Veen en mooie inleidingen en discussies over de betekenis van bomen en lanen en de noodzaak en mogelijkheden van onderhoud en herstel. Ons groene erfgoed moeten we koesteren.

Vrijdag neem ik, samen met de wethouders Roy Luca en Johan Varkevisser, deel aan een landelijke bijeenkomst van de VNG. Herman Tjeenk Willink houdt een lezing over de uitvoerbaarheid en uitvoering van beleid door de overheid. Ik verdiep me ook in de thema's schulden en armoede en de professionalisering van de nieuwe gemeenteraad.

's Avonds spreek ik in de moskee in Zeist-West mijn grote waardering uit voor de inzet van buurtnetwerkers, andere bewoners en professionals voor leefbaarheid en veiligheid in de wijken West en Noord. Bijna honderd mensen zijn aanwezig op deze bedankbijeenkomst.

Meer berichten

Shopbox