Nieuwjaar

Politieke column door Pieter Verolme

De ChristenUnie/SGP wenst alle inwoners van Zeist, het college en de gemeenteraad een goed leven en goede tijden toe. Misschien niet de meest gebruikelijke formulering van een nieuwjaarswens. Deze wens is ontleend aan de kerkvader Augustinus (354-430). Aan het begin van een nieuw jaar kunnen er allerlei overwegingen je bezighouden. Wat zal dit jaar ons brengen? Hoe zal onze samenleving zich verder ontwikkelen? Augustinus wijst ons daarbij op iets belangrijks. Hij zegt: "Het zijn slechte tijden! het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden".

"Zoals wij zijn,
zo zijn de tijden…"

Ik moest hieraan denken omdat in dit jaar op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Het advies van Augustinus zou iedere politieke partij serieus moeten nemen. De ChristenUnie/SGP zet dan ook vol in om bij te dragen aan dat goede leven en goede tijden voor de inwoners van Zeist.

Voor "Goed leven" is de Bijbel voor de ChristenUnie/SGP het uitgangspunt. Wij geloven dat het Christelijke geloof voor iedereen waardevol is en het beste morele fundament biedt voor het samenleven van mensen en voor ons politieke handelen.

Want zoals God de mensheid niet aan zijn lot over laat en Jezus naar deze aarde kwam om ons te redden, is er ook geen beter voorbeeld dat ons leert om te zien naar elkaar. Liefde is hier een centraal thema: God liefhebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Zó kan ieder mens verantwoordelijkheid nemen en tot zijn recht komen.

De ChristenUnie/SGP streeft naar een samenleving waarin we omzien naar elkaar en naar onze leefomgeving(sociaal). En waar we voorwaarden scheppen zodat iedereen kan participeren (werk en inkomen). Een wereld die leefbaar blijft (milieu), ook voor onze kinderen: waar iedereen meetelt en mee kan doen.

Op die manier willen we als ChristenUnie/SGP het goede leven als voorwaarde voor goede tijden in praktijk brengen bij het inrichten van onze Zeister samenleving.

Meer berichten