Burgemeester Koos Janssen en wethouder Marcel Fluitman spraken op 8 december met zo'n twintig nieuwkomers die de afgelopen twee jaar in Zeist zijn komen wonen. FOTO: Gemeente Zeist
Burgemeester Koos Janssen en wethouder Marcel Fluitman spraken op 8 december met zo'n twintig nieuwkomers die de afgelopen twee jaar in Zeist zijn komen wonen. FOTO: Gemeente Zeist (Foto: Gemeente Zeist)

Hoe vergaat het onze nieuw- komers?

Een jaar geleden is de gemeente Zeist gestart met het intensiever begeleiden en ondersteunen van nieuwkomers (statushouders) in onze gemeente. Met als doel: nieuwkomers sneller laten integreren in onze samenleving. De aanpak is er op gericht dat nieuwkomers zo snel mogelijk Nederlands spreken, lezen en schrijven, een sociaal netwerk opbouwen/onderhouden, meedoen naar vermogen aan het maatschappelijke leven en de weg leren kennen in Zeist: naar bijvoorbeeld activiteiten, sport en instanties.

Zeist - Een eerste evaluatie wijst uit dat deze aanpak succesvol is. Om integratie te bevorderen, krijgen alle nieuwkomers de app 'WegwijZ-in-Zeist'. Via deze app krijgen nieuwkomers informatie over allerlei onderwerpen zoals wonen, onderwijs, opvoeding, activiteiten in Zeist, werken, gezondheidszorg. Daarnaast vindt er een startgesprek plaats met de gemeente waarin de situatie op het gebied van gezondheid, werk, contacten en taal door wordt genomen. Daarna volgen nog enkele contactmomenten. Ook organiseert de gemeente ontmoetingsbijeenkomsten (de WegwijZbijeenkomsten) waar vrijwilligers, taalmaatjes, de sociale dienst en maatschappelijke organisaties en nieuwkomers elkaar kunnen ontmoeten.

Wethouder integratiebeleid Marcel Fluitman: "Je komt als nieuwkomer terecht in een vreemde cultuur en taal, met andere wet- en regelgeving en allerlei ingewikkelde zaken. Daar moet je je weg in zien te vinden. We hopen dat we samen met andere maatschappelijke partners de nieuwkomers in Zeist een goed steuntje in de rug kunnen geven om zich hier thuis te voelen en goed mee te doen in onze maatschappij".

Vorige week spraken burgemeester Koos Janssen en wethouder Marcel Fluitman met zo'n twintig nieuwkomers die de afgelopen twee jaar in Zeist zijn komen wonen over hun ervaringen met integreren in de Zeister samenleving. De nieuwe Zeistenaren gaven aan blij te zijn met hun leven in Zeist. Maar ze deelden ook hun zorgen; over het vinden van werk, de weg vinden naar gezondheidszorg en het leren van de taal, wat vaak nog moeilijk is. Koos Janssen drukte de nieuwkomers op het hart: "Leer zo snel mogelijk de Nederlandse taal. Hard werken is belangrijk, en wij als gemeente willen graag daarbij helpen."

Met behulp van het Verwey Jonkerinstituut dat onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken, heeft de gemeente de integratieaanpak van Zeist geëvalueerd en gekeken hoe deze verder verbeterd kan worden. Uit de evaluatie blijkt dat de aanpak in Zeist de integratie van nieuwkomers versnelt: ze komen al snel nadat ze in Zeist zijn komen wonen in beeld bij de gemeente. Ook is de samenwerking tussen organisaties die werken voor statushouders versterkt door de aanpak; er zijn korte lijnen en er is beter zicht op hoe het gaat met de nieuwkomers, waardoor ze ook makkelijker de juiste ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen.

De wegwijz app bevatte wat technische beperkingen. Deze worden nu opgelost en de pilot die vorig jaar met de app is gestart, wordt nog een half jaar verlengd. Voor Eritrese statushouders wordt extra inzet geadviseerd, omdat de overstap naar de Nederlandse cultuur voor veel Eritrese jongeren erg groot is. Door de inzet van een speciale training werken ook deze jongeren gestructureerd aan hun leven in Nederland. Taalmaatjes zijn voor het leren van de taal zijn erg belangrijk; de gemeente versterkt daarom samen met Taalhuis Zeist de inzet zodat iedereen die dat nodig heeft, een taalmaatje krijgt.

Meer berichten