Foto: Ellis Kon

Nieuwjaarstoespraak Gemeente Zeist

Nieuwjaarstoespraak door Burgemeester Koos Janssen

Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom op de Nieuwjaarsbijeenkomst van Zeist. Van harte wens ik u toe een gezond en gelukkig Nieuwjaar. Voor u en voor allen die u dierbaar zijn!

De nederzetting Zeist bestaat al meer dan duizend jaar. En toen de Rijn bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd, en het natte gebied tussen Wijk en Utrecht werd ontgonnen, is de nederzetting geleidelijk aan gegroeid tot dorp, tot gemeenschap Zeist.

Als je die lange geschiedenis bekijkt, kun je dus zeggen: wij zijn allemaal passanten in Zeist. Zeist was er lang voordat wij er waren en ik hoop van harte dat Zeist er nog lang na ons zal zijn. Zeist is niet van ons. Misschien zijn wij er wel voor Zeist.

Wij zijn er medeverantwoordelijk voor om Zeist weer over te dragen aan toekomstige generaties. Net zoals vorige generaties Zeist voor ons hebben opgebouwd en achtergelaten.

Wij zijn hier allemaal om verschillende redenen neergestreken. De kans is groot dat dat een vrije keuze was.

Wij leven namelijk in een democratie. En de kern van een democratie is, dat we ons leven vormgeven zoals we dat zelf willen.
Dat we zelf bepalen waar we wonen, met wie we wonen en wat we doen, laten en zeggen. Én dat we de ander de ruimte gunnen en geven om dat ook te doen. En dat we degenen een handje helpen, die daar tijdelijk niet aan toekomen.

Zo is de kern van onze democratie dat we samen vormgeven aan 'het goede leven' - hier in Zeist. Ieder op z'n eigen manier - maar in verbinding met elkaar.

Het klinkt zo eenvoudig. En toch heeft onze democratie het op dit moment moeilijk. Want in onze tijd worden verschillen breed uitgemeten. En als probleem gezien. Zie dan de verbinding met elkaar nog maar eens te blijven vinden!

De filosoof, Hannah Arendt, heeft daar een mooie uitspraak over gedaan: Mensen zijn gelijk in de mate waarin ze van elkaar verschillen.
Ja inderdaad, een nadenkertje. Mensen zijn gelijk in de mate waarin ze van elkaar verschillen.

Deze uitspraak zegt mij, dat verschillen ons juist maken tot wie we zijn. Dat het zonde is wanneer we elkaar in een keurslijf proberen te dwingen: "jij moet net zo zijn als ik". Want juist dat leidt tot problemen.

In een gezonde democratie zijn verschillen helemaal geen probleem. In een gezonde democratie veroordelen mensen elkaar niet om wie ze zijn, om wat ze denken of om wat ze doen.

Nee, ze denken juist: dát is democratie – dat jij er anders over denkt dan ik en dat we toch met elkaar één samenleving vormen. En samen verantwoordelijkheid nemen voor onze omgeving.

Waarom zeg ik dit allemaal?
Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment voor ons allemaal. U als inwoners van Zeist bent de hoofdrolspelers in onze lokale democratie.

Het draait om u en om hoe u vormgeeft aan uw leven, aan Zeist en aan de Zeister samenleving.

De komende campagnetijd zullen verschillen in opvattingen over hoe we vormgeven aan Zeist en ons leven in Zeist, misschien wel wat worden uitvergroot en breed uitgemeten.
Dat is begrijpelijk. Want door de verschillen zichtbaar te maken, kunnen politieke partijen duidelijk laten zien waar ze voor staan.
En zo kunnen mensen hun keuze maken voor de één of voor de ander.

Maar na de verkiezingen staan we met elkaar voor de uitdaging om die verschillen weer te overbruggen en samen te werken. Om grote kwesties terug te brengen in een hanteerbare proportie.

Dat is de uitdaging voor onze volksvertegenwoordigers, de nieuwe gemeenteraad.
Maar ook voor ons allen, als inwoners van Zeist.
Democratie is niet: ik vraag, dus u draait maar.
Democratie is wél: accepteren dat beslissingen worden genomen in een afweging van verschillende belangen.
Democratie is ook: geduld opbrengen.
Democratie is ook: er een beetje ontspannen inzitten met elkaar. Even wachten op resultaat. Democratie: doe je niet in één handomdraai.
Maatregelen en besluiten een kans geven.
Niet te snel denken in termen van winnen of verliezen.

Maar democratie is in de allereerste plaats: meedoen.
Er zijn voor Zeist. Op 21 maart. Maar ook daarvoor. En daarna. In de wijk. In de buurtvereniging. In de sportclub. En misschien wel in de gemeenteraad. Samen zijn we verantwoordelijk voor Zeist en het goede leven in Zeist.

Ik nodig u vanavond van harte uit, om ook in 2018 uw democratische hoofdrol met verve op u te nemen. En misschien denkt u nu: Ja Koos, en wat ga je dan zelf doen? Wat is jouw rol in onze lokale democratie?

Eén van míjn rollen is, samen met de raadsleden, de wethouders, de medewerkers van de gemeente en de maatschappelijke organisaties, om u zo goed mogelijk te ondersteunen in úw democratische hoofdrol.

Door mensen met elkaar in contact te brengen, door op zoek te gaan naar informatie en die op andere plekken weer te delen.Door mensen uit te dagen om zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen. En door zo hier en daar een steuntje in de rug of een zetje te geven.

Aan die rol in dat democratische krachtenveld beleef ik ongelooflijk veel plezier. Doordat wij elkaar in Zeist de ruimte geven en niet alleen maar op onze strepen gaan staan. Daarom ben ik erg blij dat de Koning heeft besloten tot mijn herbenoeming, met ingang van 16 januari a.s. Ik heb er enorm veel zin in.

Graag geef ik de komende jaren samen met u invulling aan het goede leven in Zeist. Voor nu en voor volgende generaties. Doet u mee? Ik nodig u van harte uit om te gaan stemmen op 21 maart. En als er mensen in uw omgeving zijn die twijfelen of gaan stemmen wel zin heeft, daag hen uit mee te doen!! De kaart die u vanavond mee krijgt, is daarvoor bedoeld. Om anderen nét even dat zetje te geven. Want meedoen héeft zin. Voor Zeist, voor onszelf én voor elkaar. Ik wens u namens het gemeentebestuur een heel goed nieuwjaar toe.
(FOTO: Ellis Kon)

Meer berichten