Met ingang van het komende schooljaar kunnen ook leerlingen met een havo- of een havo-atheneum-advies op het CLZ tweetalig onderwijs volgen.
Met ingang van het komende schooljaar kunnen ook leerlingen met een havo- of een havo-atheneum-advies op het CLZ tweetalig onderwijs volgen.

CLZ start tweetalige havo-afdeling

Sinds jaar en dag staat het Christelijk Lyceum Zeist bekend als een school voor tweetalig onderwijs, erkend door het Europees Platform voor het onderwijs en de wereldwijde onderwijsorganisatie International Baccalaureate (IB). Veel leerlingen van de vwo-afdeling volgen dan ook de tweetalige variant die uiteindelijk leidt tot het internationaal erkende IB Certificate, naast het normale vwo- of gymnasiumdiploma.

door Fons van Keezelaar

Zeist - Met ingang van het komende schooljaar kunnen ook leerlingen met een havo- of een havo-atheneum-advies op het CLZ tweetalig onderwijs volgen. De school ervaart dat als een belangrijke stap voorwaarts. Op maandag 29 januari zijn leerlingen uit groep 8 en hun ouders van harte welkom tijdens de informatieavond 'havo-tweetalig' op het CLZ

Docent wiskunde en projectcoördinator havo-tweetalig Martin Franke: "Je kunt je natuurlijk afvragen waarom die mogelijkheid niet eerder door ons werd aangeboden. Dat heeft te maken met de succesfactor. 'Als je dit aanbiedt, moet je voor de gehele opleiding, dus tot en met het examenjaar, beschikken over voldoende docenten die òf native-speaker zijn òf stevig zijn opgeleid in het geven van tweetalig onderwijs. We hebben als school de laatste jaren fors geïnvesteerd in interne opleidingen, nieuwe docenten aangetrokken en het aantal native-speakers uitgebreid. Dat alles maakt het nu mogelijk zo'n tweetalige havo-opleiding voldoende te kunnen bemensen, te ondersteunen en te faciliteren".

Wordt het belang van het Engels in het onderwijs niet een beetje overdreven? 'Dat zou ik niet willen zeggen', reageert Franke. 'Door de snelheid van de technologische ontwikkelingen wordt de wereld steeds kleiner en ons werkterrein steeds groter. In die wereld is Engels nou eenmaal de voertaal. Ik praat hier niet alleen als docent maar ook als vader. Mijn dochter doet de Engelstalige Hogere Hotelschool in Maastricht. Het gaat fantastisch, maar met een tweetalige vooropleiding was het toch net gemakkelijker geweest. ' Wordt elke basisschoolleerling met een havo-advies toegelaten? Franke: "Ja. En daar komt bij dat je niet per se een enorme talenknobbel hoeft te hebben om de Engelstalige opleiding te volgen. Veel belangrijker is de motivatie. Op de informatieavond krijgen de leerlingen en hun ouders door middel van proeflesjes een goed idee hoe leuk en uitdagend tweetalig onderwijs is." Informatieavond havo-tweetalig voor ouders en leerlingen uit groep 8: maandag 29 januari a.s. bij het CLZ, Lindenlaan 23 in Zeist. Aanvang 19.00 uur, einde rond 21.00 uur. Aanmelden niet nodig.
www.clz.nl en dan op 'TTO'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden