Foto: Mitch Huisman

Gebruik uw stem!

Politieke column

Op woensdag 21 maart mogen bijna 50.000 van de ca. 64.000 inwoners uit Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist als kiezer hun stem uitbrengen voor de nieuwe gemeenteraad.

Als je 18 jaar of ouder bent mag je stemmen, maar velen doen dat helaas niet.

In Zeist was dat in 2014 bijna 45%!

NieuwDemocratischZeist vindt het jammer dat zo weinig gebruik wordt gemaakt van dit democratische stemrecht.

Waarom gaan zoveel kiezers niet stemmen?

Is er toch sprake van een grote kloof tussen de burger en de politiek?

Ik zit al 20 jaar in de Zeister politiek en heb de indruk dat heel veel burgers geen idee hebben wat er allemaal in de raadszaal van het gemeentehuis gebeurt.

'NieuwDemocratischZeist geeft u 4 jaar lang stem in de gemeenteraad!'

Te vaak komt het voor dat beloftes niet worden nagekomen, zaken niet-openbaar dan wel in beslotenheid worden geregeld (achterkamertjes) en de belangen van overheden en projectontwikkelaars zwaarder wegen dan die van inwoners. U als burger heeft daarin geen stem!

NieuwDemocratischZeist heeft zich de afgelopen 4 jaar ingezet om de kloof tussen burger en gemeenteraad te dichten.

Wij wilden bij elk besluit van de gemeenteraad vooraf weten wat u er van vindt.

Als enige partij houden wij regelmatig burgerpeilingen, praten met u en luisteren naar u!

Dat is én blijft onze belangrijkste verkiezingsbelofte!

Wat wij in onze peilingen hebben gehoord, hebben wij opgenomen in ons verkiezingsprogramma 2018-2022. U kunt dit lezen op onze website www.nieuwdemocratischzeist.nl.

In vergelijking met de programma´s van andere partijen valt er op 21 maart werkelijk iets te kiezen:

Wilt u meer geld voor groenonderhoud en bestrating in uw wijk.
Wilt u uw grijze afvalbak behouden (en niet zelf uw eigen restafval naar wijkcontainers brengen).
Wilt u een economisch vitaal Zeist zonder betaald parkeren.
Wilt u geen houtenergiecentrale, maar echte duurzame oplossingen.
Wilt u 4 jaar lang stem hebben in alle besluiten die de gemeenteraad neemt.

Stem dan op NieuwDemocratischZeist, de meest actieve LOKALE partij van Zeist!

Meer berichten