Foto: Mitch Huisman

Niets is mooier dan een sociaal dorp

Politieke column

Het was even wennen in de oppositiebankjes de afgelopen vier jaar. Toch is er het nodige bereikt. Zo is er een belangrijke aanzet gegeven tot verduurzaming van de bestaande woningbouw. Het geld voor de zorg blijft behouden voor de zorg. Ook is de PvdA blij met de verruiming van het minimabeleid. Het gezegde "eerst het zuur en dan het zoet" gaat nog lang niet voor iedereen op. In Den Haag wordt er 1,4 miljard uitgetrokken om buitenlandse aandeelhouders nog rijker te maken terwijl er in Nederland, en dus ook in Zeist, nog steeds veel kinderen leven in een gezin waar sprake is van een laag inkomen, soms al jaren lang.

Armoede in een gezin heeft een negatief effect op kinderen. Het kan hun hele ontwikkeling beïnvloeden. Volgens het CBS heeft 8,2% van de huishoudens een laag inkomen. In Zeist ligt dat percentage zelfs nog hoger. Voor de PvdA is dat onacceptabel. Nu de Nederlandse economie weer in de lift zit, moet iedereen daarvan meeprofiteren. Het is gemeenten verboden om inkomenspolitiek te voeren. Rechtstreekse invloed op de hoogte van de inkomens van haar inwoners heeft de gemeente niet. Toch kan de gemeente ook haar steentje bijdragen.

Het klinkt heel eenvoudig maar bekendheid met het bestaan van een bepaalde regeling kan al helpen. Mensen die bijvoorbeeld door een plotselinge daling van het inkomen hun hypotheek of huur niet meer kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor een woonkostentoeslag. Er zijn tal van regelingen waarop burgers een beroep kunnen doen als zij het even niet meer (financieel) redden. Ook een snelle toeleiding naar de schuldhulpverlening met, waar mogelijk, een traject naar kwijtschelding leidt, is zeer wenselijk.

De PvdA vindt het dan ook uiterst belangrijk dat de wijkteams bestaan uit betrokken professionals die de problemen integraal aanpakken. De PvdA wil hier de komende raadsperiode hard aan gaan werken.

Meer berichten