Week van de burgemeester

Door Koos Janssen

Maandag 29 januari begint met de Stuurgroep woonwagencentrum Beukbergen. Samen met medewerkers en bestuurder Willem de Bruin van Woongoed Zeist spreken we over de overdracht van vastgoed, beheer van de woningen en omgeving, administratie en woningtoewijzing. De vernieuwing van Beukbergen nadert haar voltooiing. Zaterdag 10 maart: open dag en de feestelijke afsluiting van dit omvangrijke project. Bewoners en alle andere betrokkenen zien er naar uit. Na besprekingen over een personeelszaak, overleg over veiligheid en leefbaarheid in Den Dolder en de voorbereidingen van diverse toespraken, rijd ik naar Den Haag. Daar woon ik een bijeenkomst bij van burgemeesters met de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus. We spreken over ondermijning van het lokaal bestuur en veiligheid.

Dinsdagochtend overleg ik, samen met de wethouders Sander Jansen en Marcel Fluitman, met de bestuurders van Altrecht en Fivoor (voorheen Aventurijn), politie en medewerkers over de leefbaarheid en veiligheid in Den Dolder. Samen met inwoners en ondernemers zetten we ons zo goed mogelijk in voor een terugkeer van het dagelijkse leven. In de vergadering van B&W nemen we besluiten over het huisvestingsplan onderwijs, de evaluatie van WMO-begeleiding en Jeugdhulp en de gedragscode integriteit voor college en gemeenteraad. Ook spreken we over democratische vernieuwing en over de werkwijze en ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie bij alle veranderingen in het sociaal domein en de lokale democratie.

Woensdag en donderdagochtend ben ik in Lochem vanwege een landelijke burgemeestersconferentie. Ik neem deel aan Socratisch gesprek met prof. Andreas Kinneging over Democratie en Rechtsstaat. Ook verken ik met collega's de werkagenda vanwege de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart dit jaar en de nieuwe gemeenteraden en colleges van B&W die zullen aantreden. Het derde thema gaat over de vraagstukken die samenhangen met personen met verward gedrag. Het landelijk Schakelteam op dit onderwerp is aanwezig. We spreken over de dagelijkse praktijk, nieuwe wet- en regelgeving en de benaderingswijze niemand tussen wal en schip te laten vallen.

Terug in Zeist breng ik in Den Dolder een felicitatiebezoek aan het echtpaar Arie en Gré van der Wal, dat zestig jaar is getrouwd. Nu wonen ze aan de Dr. J.C. Boswijklaan; vroeger aan de Pleineslaan met schoenmakerij en winkel. Mooie verhalen over het dorp, de klandizie en de instellingen.

Vrijdag voer ik een gesprek met een leidinggevende en een lid van het Gemeentelijk Management Team. Het is ter voorbereiding van een zogeheten klankbordgesprek met de gemeentesecretaris. In de loop van de ochtend overleg ik even met een lid van het projectteam Verkiezingen GR2018. We bereiden een speciale actie voor, bestemd voor de ongeveer drieduizend jongvolwassenen die voor het eerst mogen gaan stemmen voor de gemeenteraad. Tijdens lunchtijd spreek ik een ondernemer die zijn plan toelicht voor zijn monumentale bedrijfshuisvesting. Hij vraagt aandacht en ontwikkeling. 's Middags bezoek ik Beukbergen. Het werk vordert snel; zaterdag 10 maart komt dichterbij. Feest!

Meer berichten