Week van de burgemeester

Column door Koos Janssen

Maandag 12 februari begint met een overleg met de griffier van de gemeenteraad Johan Janssen en gemeentesecretaris Ineke Lissenberg. We spreken over het proces en de activiteiten op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Tal van activiteiten staan op de rol, zoals de verkiezingen zelf en de vele debatten en ontmoetingen tussen de politieke partijen met en in de samenleving. Na de verkiezingen vindt het formeren van het nieuwe college van B&W plaats en het inwerken en functioneren van de nieuwe gemeenteraad. Ondersteuning door de ambtelijke organisatie en de griffie is daarbij belangrijk. Zij staan er klaar voor. Aan het begin van de middag bezoek ik de Senioren Feestmiddag in Figi. Ruim 450 mensen vieren feest. Het Luchtmachtkoor en diverse artiesten treden op. De sfeer zit er goed in. Daarna rijd ik naar Utrecht voor een bijeenkomst met de Rechtbank Midden-Nederland, het Openbaar Ministerie en burgemeesters. We spreken over het reilen en zeilen van de rechtbank en bespreken het thema rechtspraak rondom het gezin aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Duidelijk is dat gemeente, openbaar ministerie en rechtbank ieder vanuit eigen invalshoek en verantwoordelijkheid een bijdrage kan en moet leveren in complexe situaties.

In de B&W-vergadering besluiten we over de tijdelijke afsluiting van de 2e Dorpsstraat op uitgaansavonden. Ook bespreken we de stand van zaken bij de Regionale Sociale Dienst en bij de vernieuwing van het centrum van Zeist. Rond het middaguur bezoek ik het jubilerende echtpaar Kok in Den Dolder, zestig jaar getrouwd. Samen met de familie is het een hartelijke en humorvolle ontmoeting. 's Avonds komt de gemeenteraad bijeen. Moties over statiegeld op blikjes en PET-flessen, het duurzaam maken van sociale woningen en het trouwen op zondag leveren veel debat op. Alle krijgen een raadsmeerderheid.

Op woensdag praat Darine mij bij over Huiswerkbegeleiding De Toekomst. Samen met zijn vader geeft hij aan dat het aantal deelnemers snel is toegenomen. Ook de aandacht voor ouders en de scholen vraagt veel tijd. Het werk bevindt zich in een startfase. Het is zoeken naar een stabiele situatie, voor nu en later. We spreken af hierover na te denken en contact te houden.

Donderdag bezoekt de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) van de Montessorischool Kerckebosch het gemeentehuis. Leerlingen houden hun eigen raadsvergadering en ik mag die voorzitten. Maatschappelijke initiatieven presenteren, informatie uitwisselen, debatteren en besluiten nemen komen aan bod. Met zo'n vijftig kinderen is het een heus spektakel. Na limonade vertrekken ze weer naar school. 's Middags is de start van het seizoen 2018 voor Samen voor Zeist. Ditmaal is de aftrap in Zwembad Dijnselburg. Met meer dan honderd aanwezigen spreken we over wederzijds voor elkaar van betekenis zijn in een inclusieve samenleving. Prachtige praktijkvoorbeelden passeren de revue.

Op vrijdag heb ik een gesprek met de Evangelische Broedergemeente. De Kerkzaal bestaat 250 jaar. Het jubileumprogramma doorloopt het hele jaar; muziek, lezingen en vieringen. Indrukwekkend. Zondagmiddag woon ik het Slotconcert van pianist Julien Libeer bij. Hij speelt onder meer werken van Bach, Strauss en Beethoven. De zon schijn ook binnen.

Meer berichten

Shopbox