De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.
De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.

NLdoet in het teken van de wilde bij met Bijenwerkdag

Op 9 en 10 maart kun je tijdens NLdoet aan de slag om je eigen leefomgeving bijvriendelijker te maken. Want wilde bijen zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Ze zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving en daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 385 soorten is bedreigd.

Regio - Landschap Erfgoed Utrecht organiseert samen met Nederland Zoemt daarom deze speciale Bijenwerkdag tijdens NLdoet. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten, worden er dan bijvoorbeeld bijenhotels gebouwd.

De voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) moet ook worden verbeterd door bomen te snoeien en struiken te planten. Ook in Bunnik, Odijk en Zeist zijn leuke locaties waar je kunt meehelpen om een bij blij te maken. Kijk voor een speciaal Bijenwerkdag overzicht in de provincie Utrecht op www.landschaperfgoedutrecht.nl/agenda/bijenwerkdag-tijdens-nldoet.

Bijenhotels maken in Bunnik

In Bunnik kun je bij boerderij Nieuw Slagmaat aan de slag om bijenhotels te maken. Op 9 maart kun je meehelpen om een nieuw onderkomen voor de wilde bij te maken.

Bijenweide aanleggen en bijenstoepa bouwen in Odijk

De Bijenakker in Odijk kan natuurlijk niet ontbreken tijdens de Bijenwerkdag. Je kunt hier een ware bijenstoepa en bijenweide aanleggen. Ook wordt een stuk grond gereed gemaakt om later in te zaaien met een bloemenmengsel.

Bijenhotels en terrein bijvriendelijk maken in Zeist

Ook in Zeist kun je de bij blij maken. Op 9 maart kun je bij het Griftbosje meehelpen met het bouwen van een insectenhotel, aanleggen van takkenrillen en aan de slag gaan met diverse snoei-, zaag- en grondwerkzaamheden. Zaterdag 10 maart zijn er 2 opties. Zowel bij Kinderboerderij De Brink als de Moskee kun je bijenhotels maken. Het terrein van de kinderboerderij wordt daarnaast ook nog bijvriendelijker gemaakt.

Kijk voor alle Bijenwerkdaglocaties in de provincie Utrecht op www.landschaperfgoedutrecht.nl/agenda/bijenwerkdag-tijdens-nldoet.
Kijk voor meer informatie over het belang van wilde bijen en wat je zelf kunt doen op www.nederlandzoemt.nl.

Meer berichten

Shopbox