Veel van de aanwezigen gaven te kennen dat zij zich willen gaan inzetten om deze en andere plannen te helpen realiseren.
Veel van de aanwezigen gaven te kennen dat zij zich willen gaan inzetten om deze en andere plannen te helpen realiseren. (Foto: Steffie van den Brink)

Operatie Steenbreek van start

Tijdens een avond van Samen Duurzaam Zeist in het gemeentehuis is de Zeister aftrap gegeven voor operatie Steenbreek. Steenbreek is een landelijke actie om de leefomgeving te vergroenen en het waterbeheer te ondersteunen. Dat kan dan gebeuren door stenen weg te halen uit de woonomgeving. Zeist heeft zich door het ondertekenen van een convenant aangesloten bij de operatie onder meer omdat veel inwoners zich voor dit idee hebben uitgesproken in de enquête van Samen Duurzaam Zeist die eind 2017 is gehouden. In De Nieuwsbode van vorige week stond een verslag over Steenbreek.

De bezoekers van de vergadering stelden vast dat nu Zeist meedoet aan Steenbreek het tijd wordt om stappen te zetten. Concreet betekent dat dat er geen verharding moet zijn waar het niet strikt noodzakelijk is. Op de plekken waar ontharding plaatsvindt kan groen komen. In de eigen tuin kunnen bomen en planten geplant worden waardoor allerlei vogels en andere dieren worden aangetrokken.

Een aanwezige: "Jonge mensen kunnen nog heel veel leren op dit punt. Omdat ze geen tijd hebben om te tuinieren verstenen ze vaak hun tuin". Een ander vult aan: "Maar wat menigeen niet weet is dat een groene tuin juist minder werk is. Zo is het tussen de stenen weghalen van onkruid een tijdrovende bezigheid". Belangrijke doelen van de avonden van Samen Duurzaam Zeist zijn het boven water krijgen van ideeën en het vinden van mensen die de voornemens in actie omzetten. Ten aanzien van de ontstening en vergroening van de tuin werd bedacht om een plantenasiel op te zetten waar gratis overtollig geworden planten te verkrijgen zijn en om per wijk een groenambassadeur aan te stellen.

Ook een voorbeeldtuinenroute werd geopperd. Een heel goed plan is daarnaast ook het zogenaamde afkoppelen. Dan wordt de regenpijp losgemaakt van het riool en wordt het regenwater opgevangen in een regenton of vijver. Dat water kan dan weer gebruikt worden om de tuin water te geven. Dat scheelt weer drinkwater. En een vijver helpt de dieren. In grote delen van Zeist zou het ook prima direct in de grond mogen stromen zodat het daar de bodem levend houdt en het water niet te snel bij de waterzuivering terecht komt. Mooi nieuwtje dat nog uit de vergadering naar voren kwam en dat ook verband houdt met vergroening: Zeist heeft het vignet bijenvriendelijke gemeente gekregen. In de stad wordt van alles gedaan om de bijen te ondersteunen. Zo wordt bijenvriendelijke vegetatie aangeplant. De campagne om de bijen te helpen heet "Nederland zoemt".

Meer berichten

Shopbox