Noodkap van 18 bomen Koelaan en Hernhuttersingel

Op dinsdag 6 maart heeft de gemeente besloten tot een noodkap voor 18 bomen. Het gaat om 16 bomen aan de Koelaan, tussen Slot en rotonde, en 2 bomen aan de Hernhuttersingel. Uit onderzoek is gebleken dat deze bomen instabiel zijn en daardoor gevaar opleveren. De kans dat deze bomen om gaan bij sterke wind is te groot. Vanaf woensdag 7 maart worden de bomen gekapt.Tijdens de werkzaamheden wordt de Koelaan tussen 09.00 en 16.00 uur afgesloten voor verkeer. Naar verwachting duren de werkzaamheden maximaal tot het einde van de week.

Wethouder Johan Varkevisser over het besluit tot noodkap: "Het is uiteraard jammer dat deze bomen gekapt moeten worden maar de veiligheid vereist dit, het onderzoek laat geen andere keuze."

In de gehele gemeente vindt er één keer in de drie jaar een visuele controle plaats van de bomen. Dit om goed in de gaten te houden hoe de bomen erbij staan en of er 'ingrijpen' nodig is. Daarbij kunt u denken aan snoeien, boomveiligheidsmaatregelen of nader onderzoek. Hiermee voldoen we aan onze zorgplicht voor bomen. Afgelopen zomer zijn twee bomen aan de Koelaan omgevallen. Dat was aanleiding om onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit en veiligheid van alle 265 bomen (visuele controle). Uitkomst was dat er afwijkingen en gebreken zijn bij een aantal bomen. Bij 37 bomen was er noodzaak tot nader onderzoek.

Dit nader onderzoek betrof een breukvastheid-, graaf- en groeiplaatsonderzoek en aanvullend stabiliteitsmetingen. Daaruit is gebleken dat 5 bomen ernstig zijn aangetast en 13 bomen gevaar opleveren vanwege instabiliteit. Al deze bomen moeten vanwege de veiligheid zo spoedig mogelijk worden gekapt, en daarom is tot noodkap besloten. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze onderzoekronde heeft de gemeente Zeist besloten om álle bomen aan de Koelaan en de Hernhuttersingel te onderzoeken op instabiliteit (trekproef). We doen daarnaast bodemonderzoek om te achterhalen waarom de wortels van een aantal bomen afsterven.

In het Bomenbeheerplan is bepaald, dat bomen pas weg worden gehaald, als ze slecht en/of gevaarlijk zijn. Vervanging vindt plaats op een vastgestelde wijze. Voor de Koelaan en Hernhuttersingel betekent dit dat alle bomen worden vervangen als 50% verwijderd is, er ontstaat dan weer een laan met bomen van gelijke leeftijd. Voor de Koelaan komt dat moment nu dichterbij.

Wilt u meer informatie over de aanpak van de Koelaan of andere straten in de gemeente, dan kunt u kijken op www.zeist.nl/bomen. Naast algemene informatie, kunt u op de kaart ook zoeken op adres. Zo kunt u zien welke vervangingsstrategie voor de bomen de raad heeft vastgesteld voor het stuk waar u op zoekt.

Meer berichten

Shopbox