Week van de burgemeester

Foto: Gemeente Zeist

Door Koos Janssen

Maandag 19 maart vinden de laatste voorbereidingen plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zevenendertig lokale stembureaus, inclusief een mobiel stembureau, zijn in fase van opbouw en inrichting. De bemensing is geregeld; zo'n tweehonderd leden en ruim honderd extra tellers zijn beschikbaar. In de hal van het gemeentehuis bekijk ik de mogelijkheden van het Verkiezingscafé; dat is de plaats waar woensdagavond de voorlopige uitkomsten van de verkiezingen bekend worden.

Dinsdag voer ik overleg met de instellingen Altrecht, Fivoor en Reinaerde. We spreken over veiligheid, veiligheidsgevoel en leefbaarheid in Den Dolder en omgeving. Het is belangrijk dat de instellingen, politie, wijkteam en gemeente het maximale doen voor veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. De komende tijd komt er een voortgangsbericht aan de samenleving. Communicatie blijft belangrijk.

In de wekelijkse B&W-vergadering spreken we over de herontwikkelingsmogelijkheden Veldheim Stenia op diverse locaties aan de Utrechtseweg. Andere onderwerpen zijn het stichten van een islamitische basisschool en de realisatie van een klimpark bij zwembad Dijnselburg. Aan het eind van de dag interviewt Nieuws&Co van NPO1 mij over de betekenis van de lokale democratie en actuele thema's, zoals afvalinzameling.

Woensdag: gemeenteraadsverkiezingen en referendum.

In de loop van de dag bezoek ik tien stembureaus. Gewoon even poolshoogte nemen en de mensen een hart onder de riem steken. Voor hen is het een lange zit; de bureaus zijn dertien en een half uur open en daarna: tellen en administratief afhandelen. 's Avonds interviewt Jeroen Schutijser van Slotstad Radio mij over het wel en wee van de verkiezingsdag. Ik vertel over de lange voorbereiding, over het zelf stemmen in Wijkgebouw 't Lichtpunt aan de Boulevard bij de Nieuwe Kerk en de bijzondere stembureaus, zoals in het Diakonessenhuis en Het Slot. Tegen middernacht is het voorlopige Zeister verkiezingsresultaat bekend. De opkomst is ruim achtenvijftig procent. GroenLinks, Nieuw Democratisch Zeist en VVD behalen meer zetels dan de vorige keer. ChristenUnie-SGP blijft in zeteltal gelijk. D66, Seyst.Nu, PvdA en SP verliezen zetels. In totaal wisselen zeven zetels van de drieëndertig van politiek eigenaar.

Donderdag bespreek ik met een leidinggevende de opgedane ervaring, de inzet en het optreden van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) in het uitgaansgebied van Zeist. Van belang is dat tegen alcohol drinkende jeugd in en buiten de horecagelegenheid wordt opgetreden. Daarna spreek ik met vier leerlingen van het voortgezet onderwijs. Zij lopen een snuffelstage bij de gemeente. We praten over democratie, alcoholgebruik en dilemma's in het burgemeestersambt.

Vrijdagochtend maak ik in de raadzaal de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend. De nieuwe gemeenteraad komt eraan. De installatie is donderdag 29 maart om 20.00 uur. Iedereen is welkom in deze openbare bijeenkomst.

Meer berichten