Foto: Henry Siersma

Boomfeestdag Zeist

Zeist - De kinderraad van de Ichtusschool plantte op maandag 26 maart 3 loofbomen op het toekomstig Speelparadijs aan de Nic. Beetslaan in Zeist. Zij deden dat in het kader van de Nationale Boomfeestdag. De bomen die geplant werden, zijn een Noorse Esdoorn, een Winterlinde en een Iep. Wijkwethouder Johan Varkevisser assisteerde de kinderen en ook de wijkmanager, buurtvereniging Bewoners Belangen Dichterbij (BBD) en omwonenden waren aanwezig. Het planten van de bomen is tevens de eerste aanzet tot herinrichting van het speelterrein. 

Samen met de kinderen van de Ichtusschool is bekeken wat zij graag zouden willen op dit terrein. Ook de BBD, als initiatiefnemer van het opknappen van de speeltuin, en direct aanwonenden hebben meegedacht. Wijkmanager Gerard van den Breemer bracht de verschillende partijen samen en hielp hen om van ideeÎn tot concrete plannen te komen. Het vernieuwde speelterrein is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Kinderen dichter bij natuur brengen
De Boomfeestdag is een initiatief van de Stichting Nationale Boomfeestdag. Op deze dag planten kinderen bomen en struiken in circa 350 gemeenten. De Stichting heeft als doel kinderen kennis en begrip bij te brengen over de functie van bomen en streeft ernaar dat ieder kind minimaal ÈÈn eigen boom of struik plant. De gemeente Zeist ondersteunt dit initiatief om zo kinderen dichter bij de natuur en hun directe leefomgeving te brengen.

 

Meer berichten