Staatsbosbeheer is de nieuwe eigenaar van dagecreatieterrein 'Doornse Gat' in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. FOTO: Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is de nieuwe eigenaar van dagecreatieterrein 'Doornse Gat' in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. FOTO: Staatsbosbeheer (Foto: Staatsbeheer)

Doornse Gat naar Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is de nieuwe eigenaar van dagecreatieterrein 'Doornse Gat' in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De organisatie heeft het gekocht van Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn dat per 1 januari 2018 is opgeheven.

Regio - Staatsbosbeheer draagt zorg voor het beheer en het op kwaliteit houden van de recreatieve voorzieningen. Het terrein blijft opengesteld voor publiek. Staatsbosbeheer heet iedereen welkom.

Bij aankoop van het Doornse Gat heeft Staatsbosbeheer de resultaatverplichting geaccepteerd om dit terrein in erfpacht uit te geven voor exploitatie. Dit maakt het mogelijk dat openstelling van het terrein voor de toekomst is gewaarborgd.

De toekomstige exploitatie is voorbehouden aan een ondernemer. Op basis van een inschrijving die door het Recreatieschap een aantal jaren geleden is uitgezet is deze ondernemer als winnaar is geselecteerd. De daadwerkelijke uitgifte heeft op het moment van overdracht nog niet plaatsgevonden en vraagt om een planologische procedure.

Bezoekers welkom

Voor bezoekers verandert er weinig. Nu zijn het de boswachters van Staatsbosbeheer die bezoekers welkom heten en aanspreekpunt zijn voor vragen. Ook het organiseren activiteiten blijft mogelijk. Hiervoor is vooraf toestemming nodig dat via de boswachter kan worden aangevraagd. En honden zijn welkom, mits aangelijnd. Voor vragen en vergunningen kan men zich richten tot boswachter Corien Koreman via c.koreman@staatsbosbeheer.nl

Het Doornse Gat is een dagrecreatieterrein tussen Doorn en Leersum (N225) en 15 hectare groot. Het terrein ligt in een voormalige zandafgraving en bestaat uit verschillen recreatieveldjes.

Naast een spannende zandheuvel zijn er verschillende speelvoorzieningen, picknickbanken en toiletten aanwezig. Dat maakt het een leuke plek voor gezinnen met kinderen. In de omliggende bossen zijn gemarkeerde wandel- en ruiterroutes uitgezet.

Meer berichten