Week van de Burgemeester

Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Maandag 26 maart ontmoet ik twee bestuursleden van Belangenvereniging Den Dolder, Rob Zee en Jan Scherphuis. We praten bij over de veiligheid en leefbaarheid in Den Dolder en de communicatie hierover. We vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen, waaronder instellingen en politie, transparant zijn over cijfers en ontwikkelingen. We spreken af ons hiervoor te blijven inzetten. 's Avonds zit ik in de raadzaal het debat voor van de politieke beschouwingen over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, GroenLinks en Nieuw Democratisch Zeist halen meer zetels. ChristenUnie-SGP blijft gelijk. D66, Seyst.Nu, CDA, PvdA en SP raken zetels kwijt. Op voorstel van VVD-lijsttrekker Sander Jansen, voorzitter van de grootste fractie, vinden de komende tijd verkenningen plaats over de belangrijkste opgaven voor Zeist, de procesgang om te komen tot een zogenaamd inwonersakkoord en de werkwijze in de raad en met de samenleving.

Dinsdag spreken we in de collegevergadering over de Global Goals for Sustainable Developments. Het gaat over zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (global goals) die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties zijn aangenomen. Tot 2030 vormen deze doelen een gezamenlijke agenda. Voorbeelden zijn geen armoede, duurzame economie en inclusieve samenleving. We bekijken of ons werk beter te verbinden is met het bijdragen aan deze duurzame ontwikkelingsdoeleinden.

's Middags komt de burgemeester van Meppel, Richard Korteland, op bezoek. Meppel en Zeist hebben beide een vriendschapsrelatie met een gemeente in Marokko, El Hoceima en Berkane. We wisselen ervaringen uit en oriënteren ons op mogelijkheden samen op te trekken. 's Avonds is er een raadsvergadering waarin we afscheid nemen van 13 raadsleden. Dankbaar sluiten we de raadsperiode 2014-2018 af.

Maandag begint met werkoverleg met gemeentesecretaris Ineke Lissenberg. We bespreken een tweetal klachten van inwoners over de gemeente. We willen deze goed doorgronden en ook de achtergrond begrijpen. Open staan voor het verder ontwikkelen van ons werk is belangrijk. In de loop van de dag werk ik vooruit aan toekomstige activiteiten. Zoals de 150ste Wake bij het Detentiecentrum op 8 april a.s., het themaweekend Duurzaamheid in Den Dolder 14 en 15 april, Koningsdag en 4 en 5 mei. De Bevrijdingstaptoe is in aantocht.

Donderdag spreek ik met medewerkers over de vraag hoe geven we meer publieke waarde aan cultuurhistorie in Zeist? Ook interviewt de tienjarige Femke mij voor een werkstuk op school. Ik ben tweede keus; eigenlijk wilde ze het over een dier hebben. Maar de juf had gezegd dat het deze keer daar niet over mocht gaan. Vervolgens heb ik twee installatiebijeenkomsten. De jongerenraad (op dit moment 17 leden) en de Gemeenteraad (33 leden). Het is een hartelijke en stijlvolle start van een nieuw democratisch seizoen. Samen werken aan een goed leven in Zeist.

Op Goede Vrijdag beleef ik de Matthäus Passion, uitgevoerd door de Nieuwe Philharmonie Utrecht, in de Jacobikerk. Ik zie uit naar Pasen; feest van hoop, een nieuw begin.

Meer berichten