De jongerenraad geeft advies en suggesties over allerlei onderwerpen. Dit kunnen onderwerpen zijn die ambtenaren aan hen voorleggen. Maar zij kunnen ook zelf een onderwerp inbrengen. Foto jongerendebat door Mel Boas
De jongerenraad geeft advies en suggesties over allerlei onderwerpen. Dit kunnen onderwerpen zijn die ambtenaren aan hen voorleggen. Maar zij kunnen ook zelf een onderwerp inbrengen. Foto jongerendebat door Mel Boas (Foto: Mel Boas)

Jongerenraad geïnstalleerd

Op donderdag 29 maart om 16.30 uur is de Jongerenraad formeel geïnstalleerd door burgemeester Koos Janssen in de raadszaal van het gemeentehuis. De Jongerenraad is in maart 2016 van start gegaan en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een groep van ruim twintig jongeren. De Jongerenraad buigt zich zeker 5 keer per jaar over een actueel onderwerp en brengt dan haar advies uit aan college, raad en/of ambtenaren.

Zeist - In maart 2016 is de jongerenraad opgericht naar aanleiding van de '24 uur van Zeist', waarin gezocht werd naar andere vormen van democratie. Inmiddels is de Jongerenraad al vele keren bij elkaar gekomen om over een onderwerp van gedachten te wisselen en een advies te formuleren. Zo hebben de jongeren gesproken over opvang van statushouders, volkshuisvesting, kennisgemaakt met het college en de raad, de Brede Milieuvisie en de begroting 2018.

Zeist werkt veelvuldig met inwoners in interactieve processen om tot besluiten te komen. De inbreng van jongeren is echter beperkt in dit soort processen. De gemeente vindt het belangrijk om de inbreng van jongeren wel een plek te geven. Veel van de projecten hebben uiteindelijk ook effect op de jongeren in Zeist en gaan hen dus zeker aan.

Wat doet de Jongerenraad?

De Jongerenraad geeft advies en suggesties over allerlei onderwerpen. Dit kunnen onderwerpen zijn die ambtenaren aan hen voorleggen. Maar de jongeren brengen ook zelf onderwerpen in. Zo horen ambtenaren, het college en de raad waar volgens de Jongerenraad het accent op moet liggen. De Jongerenraad heeft geen politieke insteek, de jongeren hoeven geen politieke binding of ideeën te hebben, wel de belangstelling om over uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken na te denken.

Op dit moment kent de Jongerenraad 21 deelnemers. Zij komen van de volgende scholen: Katholieke scholengemeenschap De Breul, Montessori Lyceum Herman Jordan, Openbaar Lyceum Schoonoord en Stichtse Vrije School.

www.zeist.nl/Jongerenraad

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden