Week van de Burgemeester

Foto: Gemeente Zeist

Column door Koos Janssen

Na het Paasweekend begint de werkweek op dinsdag 3 april. In de B&W-vergadering spreken we over de werkwijze bij het opstellen van een Gebiedsvisie Dijnselburg. Ook komen de vestiging van een consultatiebureau in de Brede School in Den Dolder en het toekennen van woonurgentie aan een sociaal ontredderd gezin aan de orde. Tenslotte verdiepen we ons in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei aanstaande de huidige privacywetgeving vervangt. 's Middags breng ik een bezoekje aan een tweeënnegentig-jarige inwoonster van Zeist. Zij heeft vernomen dat ik in het najaar een lezing houdt bij de Evangelische Broedergemeente; zij geeft mij een oud boek cadeau ter voorbereiding ervan. 's Avonds voer ik gesprekken met nieuwe raadsleden over diverse aspecten van het burgemeestersambt en de samenwerking met de raadsgriffier en gemeentesecretaris.

Woensdag bezoek ik het museum Het Hernhutter Huis aan de Lageweg 27. Dit jaar is een jubileumjaar voor de EBG met veel feestelijke activiteiten; de Kerkzaal bestaat 250 jaar. Ik wil me extra verdiepen in de geschiedenis van de Hernhutter Broedergemeente in Zeist en het Zeister Zendingsgenootschap. 's Avonds draai ik een dienst mee met het team politievrijwilligers in Zeist. Zij doen surveillance en handhaving op straat, in uniform, met politietaken. Ik maak kennis met een achttal vrijwilligers. Vervolgens ga ik met verschillende duo's op pad. Tweemaal doet zich een melding voor over persoon met verward gedrag (we bezoeken de buurt); er is een autokraak en een ontmoeting met een agressieve en criminele familie; en een vermiste hond brengen we terug bij een gelukkige eigenaresse. Het is een avond met betekenis. Hulde aan de politievrijwilligers.

Donderdag heb ik een netwerkoverleg over een leefbaarheidsonderzoek in en rondom het W.A. Hoeve terrein in Den Dolder. Het gaat om feitenanalyse en belevingsonderzoek. Het doel is tot aanbevelingen en actie te komen ter verbetering van de leefbaarheid voor de komende jaren. Ook tref ik een delegatie van Business Event Zeist. Zij brengt mij een fraai boeket bloemen; het is de start van een selectieproces naar beste onderneming, beste winkel en beste innovator in Zeist. De bekendmaking is op maandag 14 mei. 's Middags heb ik samen met wethouder Sander Jansen overleg met de Nederlandsche Bank. De nieuwbouw van het Cashcentrum en de opslag nationale goudvoorraad op Camp New Amsterdam in Huis ter Heide komt naderbij. Aan het eind van de dag ontmoet ik nieuwe medewerkers van de gemeente Zeist. Zij sluiten hun kennismaking af in lunchroom Bij Johannes aan de Montaubanstraat.

Vrijdag voer ik werkoverleg met de politie. Woninginbraken, meldingen personen met verward gedrag en een laffe overval op twee oudere dames op klaarlichte dag passeren de revue. We stemmen inzet en acties onderling af. Zaterdag bezoek ik de honderdjarige Wiesje Bartelds in De Wijngaard. Haar zes dochters en klein- en achterkleinkinderen zijn aanwezig. Eén van hen speelt op de piano muziek van Ludovico Enaudi. Op zondag spreek ik bij de 150-ste Wake bij het Detentiecentrum Zeist; mijn thema is 'Wie is mijn naaste?" In witte Rozenoptocht zijn velen bijeengekomen als teken van verbondenheid en medemenselijkheid.

Meer berichten