De gemeente, de vereniging en enkele uitvaartondernemers zitten in een klankbordgroep, waarin overlegd wordt over de toekomst van de begraafplaats. FOTO: Asta Diepen Stöpler
De gemeente, de vereniging en enkele uitvaartondernemers zitten in een klankbordgroep, waarin overlegd wordt over de toekomst van de begraafplaats. FOTO: Asta Diepen Stöpler

Een eigen eenheid binnen de gemeente

Door Asta Diepen Stöpler

De komende jaren zal er het nodige veranderen op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Woudenbergseweg. De komst van een klein crematorium - vermoedelijk in 2019 - is de belangrijkste. "De begraafplaats moet wel een eigen eenheid zijn binnen de gemeente", zegt Rita van Eck, namens de Vereniging Betrokkenen Gemeentelijke Begraafplaats Zeist.

De gemeente, de vereniging en enkele uitvaartondernemers zitten in een klankbordgroep, waarin overlegd wordt over de toekomst van de begraafplaats. De begraafplaats bestaat uit het kerkhof en het crematorium.

"Op enkele punten heeft de vereniging andere ideeën dan de gemeente Zeist", zegt Van Eck, secretaris van de Vereniging Betrokkenen Gemeentelijke Begraafplaats. "In de klankbordgroep maken we ons echt hard voor een gezonde, kostendekkende toekomst van de begraafplaats. We juichen de komst van het crematorium toe, want dit betekent dat er binnen de gemeente keuze is tussen begraven en cremeren. Waar we voor ijveren is een goede, onafhankelijke positie van de begraafplaats binnen de gemeente.

Vergelijk het met de positie van scholen, die vallen ook onder de gemeente, maar hebben een zekere zelfstandigheid. Daarbij dringen we aan op een degelijk, kostendekkende bedrijfsplan en de aanstelling van een bedrijfsleider om de zaken in goede banen te leiden. Het plan voor uitbesteding van de catering - zoals de gemeente wil - lijkt ons niet goed. Uitbesteding is altijd duurder, daarom pleiten wij voor catering in eigen beheer. Tot slot zien we graag de plaatsing van elektrische ovens, omdat deze minder milieubelastend zijn dan gasovens. De gemeente is hierover het met ons eens."

Als het crematorium in gebruik genomen wordt, "is het wenselijk dat tegelijkertijd twee uitvaarten (begrafenis en/of crematie) gehouden kunnen worden.

Dit betekent de inrichting van twee multifunctionele ruimten met twee familiekamers. Over enkele jaren is het de bedoeling dat er jaarlijks 800 uitvaarten plaatsvinden."

Ander aandachtspunt is de aanwezigheid van behoudenswaardige graven, zoals van verzetshelden en de schrijver Anne de Vries. "Ook zijn er graven met een zogeheten bijzondere funeraire uitstraling, met een opmerkelijke cultuurhistorische waarde.

Samen met onder meer het Zeister Historisch Genootschap, de gemeente en de uitvaartondernemers willen we richtlijnen opstellen om zoveel mogelijk te behouden voor de toekomst", besluit secretaris Van Eck.

De actieve houding van de Vereniging Betrokkenen Gemeentelijke Begraafplaats Zeist heeft vorig jaar geleid tot het herstellen van een busverbinding met de begraafplaats.

Voor meer informatie zie www.vbg-begraafplaats-zeist.nl

Meer berichten